Extra impuls voor internationalisering mbo

De komende twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs 300.000 euro beschikbaar om internationalisering in het mbo te ondersteunen. Studenten moeten ‘internationaal competent’ worden.

De middelen zijn een rechtstreeks gevolg van het advies van de Onderwijsraad ‘Internationaliseren met ambitie’, waarin bepleit wordt dat alle leerlingen het onderwijs ‘internationaal competent’ moeten verlaten. Op basis van dit advies heeft het ministerie van Onderwijs geld beschikbaar gesteld voor ondersteuning van internationalisering in het mbo.

Kansen benutten
‘Er liggen veel kansen in het mbo’, constateert Afra Verkerk, programmamanager mbo bij Nuffic. ‘Een aantal daarvan kunnen we nu verzilveren.’ Nuffic streeft ernaar dat in 2020 6 procent van alle mbo’ers tijdens hun opleiding minimaal twee weken in het buitenland verblijven. Maar ook de overige studenten moeten internationale ervaring opdoen. Bijvoorbeeld door praktijkervaring op te doen bij internationale leerbedrijven in de regio. Afra Verkerk: ‘Wij moedigen iedereen aan om de eigen grenzen te verleggen.’

Activiteitenplan
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs stelde Nuffic een activiteitenplan op dat zich onder andere richt op de rol die docenten vervullen om jongeren voor te bereiden op een internationale arbeidsmarkt. De volgende initiatieven worden de komende tijd uitgevoerd:
• Een toolkit voor internationale stagecoördinatoren voor ondersteuning bij de voorbereiding op de buitenlandstages van studenten.
• Het stimuleren van de samenwerking in de grensregio en het opdoen van internationale ervaring in de eigen omgeving.
• Ondersteuning bij de inzet van diversiteit in de schoolomgeving.
• Het stimuleren van docentenmobiliteit.
• Onderzoek naar de meerwaarde van internationalisering voor de student, de school en de samenleving.

Bekijk hier een boekje met goede voorbeelden van internationalisering in het mbo.

Lees ook: Meer steun voor internationalisering in het mbo

Foto: Claudia Otten

Geplaatst op 16 juni 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering

[forminator_poll id="14436"]