Extra onderwijs in ruil voor boete

Enkele mbo-scholen gaan extra investeren in onderwijs om zo een claim van de Onderwijsinspectie te ontlopen. Dat is het resultaat van een overeenkomst tussen de scholen en de Onderwijsinspectie. De claim hing de mbo-instellingen boven het hoofd vanwege in de ogen van de inspectie ondeugdelijke opleidingen.

Het al enig tijd lopende dispuut tussen de scholen en de Inspectie had betrekking op het gebruik van de Wet vermindering afdracht (WVA). Deze wet was bedoeld om het opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking te verbeteren. Bedrijven hoefden jaarlijks duizenden euro’s per werknemer minder belasting af te dragen als zij die bijschoolden. Volgens de Inspectie en de Belastingdienst maakten sommige scholen en bedrijven stelselmatig misbruik van de regeling. Genoten opleidingen zouden weinig hebben voorgesteld. Het beroep op de WVA verdubbelde tussen 2006 en 2011 naar 400 miljoen euro. Mede daarom is de regeling onlangs, per 1 januari 2014, afgeschaft.

Oplossing
De overeenkomst houdt in dat vier mbo-instellingen, waaronder het Summa College en het ROC van Twente, starters op de arbeidsmarkt gaan opleiden zonder dat daar een bekostiging tegenover staat. Het werk dat bijvoorbeeld van het Summa wordt verwacht, komt overeen met een bedrag van 4 miljoen. In die zin kost het de scholen dus wel degelijk geld. Een terugvordering van een deel van de bekostiging is met de afspraak van de baan.

Bedrijven
Ook bedrijven kunnen nog te maken krijgen met een claim, in dit geval van de Belastingdienst. Volgens ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) worden bedrijven met terugwerkende kracht geconfronteerd met naheffingen van de Belastingdienst. In sommige gevallen gaat het om honderdduizenden euro’s, voor de sector als geheel om misschien wel tientallen miljoenen euro’s. De transportondernemers zeggen te goeder trouw gehandeld te hebben en willen geen last hebben van fouten van scholen.