Extra steun voor studenten met vertraging

Het kabinet maakt extra geld vrij om studenten die pas later kunnen afstuderen te compenseren. Een mbo-student die voor eind januari 2021 alsnog zijn diploma behaalt, kan een tegemoetkoming krijgen van € 300.

Het geld is bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die studenten moeten maken doordat zij dit schooljaar niet meer kunnen afstuderen. Het gaat bijvoorbeeld om studenten die hun eindstage noodgedwongen moeten afbreken. Volgens minister Van Engelshoven zetten scholen alles op alles om ervoor te zorgen dat studenten voor eind augustus hun diploma kunnen behalen. Toch is het onvermijdelijk dat er een groep studenten ontstaat die studievertraging oploopt. Voor deze groep studenten is de compensatieregeling bedoeld.

Extra ondersteuning

De compensatieregeling maakt onderdeel uit van een breder pakker van maatregelen waarmee het kabinet de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs wil verzachten. Tot dit pakket behoort ook de mogelijkheid voor scholen om extra geld aan te vragen voor het bijspijkeren van studenten die achterstanden opdoen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van zomerscholen of herfstscholen, maar ook door het organiseren van voldoende stages.

Positief

De MBO Raad is positief over de steunregeling. Frank van Hout, waarnemend voorzitter: ‘De scholen hebben zich tot het uiterste ingespannen om te voorkomen dat studenten door de coronacrisis vertraging in hun studie oplopen. Maar helemaal lukt dat helaas niet. Met de steunregeling die het kabinet ter beschikking stelt kunnen de scholen de komende maanden maar ook daarna de nodige extra inzet realiseren om studenten met maatwerk vooruit te helpen.’

Aanvraagrondes

Scholen kunnen de extra ondersteuning in twee rondes aanvragen. In totaal is 68 miljoen euro beschikbaar. De scholen kunnen op korte termijn meedoen aan de eerste aanvraagronde. De MBO Raad organiseert voorlichtingssessies zodat scholen precies weten wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.

Lees hier de brief over de extra steunmaatregelen voor het onderwijs

Lees ook: Actieplan om stages en leerbanen te behouden