‘Financiering mbo-onderwijs rem op stapelen’

De huidige financiering van het mbo prikkelt scholen om de verblijfsduur van leerlingen op school te beperken. Het extra geld dat minister Bussemaker beschikbaar stelt om stapelen te stimuleren is een druppel op een gloeiende plaat.

Dat is de teneur van een speciale Radar-uitzending over het beroepsonderwijs. In de uitzending wordt betoogd dat mbo-scholen te maken hebben met prikkels om leerlingen niet te veel te laten stapelen. Het gaat dan met name om de cascade-bekostiging, waarbij het bedrag dat de school voor een leerling ontvangt afneemt naarmate de leerling langer op school zit. Het concrete effect van die financieringssystematiek kan zijn dat scholen leerlingen ontraden een vervolgopleiding binnen de school te doen.

Gelijke kansen
In de uitzending betoogt minister Bussemaker dat stapelen juist cruciaal is om gelijke kansen voor leerlingen te realiseren. Wie al op jonge leeftijd een schoolkeuze moet maken, moet de kans krijgen later een hoger niveau te bereiken. Omdat stapelen onder druk staat, stelt de minister de komende tijd € 4 miljoen extra per jaar beschikbaar.

‘Te weinig’
Volgens Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, is extra geld voor stapelen een goed signaal. Maar het bedrag van € 4 miljoen is ‘te weinig’. Volgen Heerts zijn er geen signalen dat scholen het stapelen zouden ontmoedigen. Volgens hem is het belangrijk dat leerlingen een diploma halen en is het minder belangrijk hoe lang leerlingen daarover doen.

Overigens bleek onlangs uit cijfers van het CBS dat stapelen nog zeer populair is op het mbo.

Lees ook: Stapelen op het mbo blijft populair