Friese Poort bouwt klimaatneutraal en circulair

Honderd procent klimaatneutraal én circulair gebouwd. Dat is het nieuwe gebouw waar ROC Friese Poort de opleidingen voor de zogenaamde uniformberoepen (politie, defensie, beveiliging) aanbiedt.

Begin december 2017 opende de Friese mbo-instelling de deuren van het nieuwe gebouw. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de schaal waarop klimaatneutraal en circulair is gebouwd, ongekend voor Nederland. Het gebouw biedt plek aan zo’n 800 studenten. Naast praktijk-en examenruimtes beschikt de onderwijslocatie over hoogwaardige sportfaciliteiten: een sportzaal, fitness, powergym, dojo en een oefenterrein buiten.

Geen standaard
Hoofd facilitair bedrijf Jaap van Bruggen is trots op het nieuwe pand. ‘Als ROC richten wij ons op studenten, dus op de toekomst. Daarin staat duurzaamheid centraal.’ Standaarden of keurmerken zijn er niet zegt Van Bruggen. ‘Je moet zelf op zoek naar materialen en grondstoffen die hergebruikt zijn. En vervolgens ga je na of ze voldoen aan normen voor veiligheid en kwaliteit.’ Het ROC vormde met Wind Architecten Adviseurs een ontwerpteam dat ook naging hoe gebruikte materialen in de toekomst hergebruikt konden worden.

Circulariteitsprestratie
Op 7 december vond de officiële opening plaats van het onderwijsgebouw. Hoe circulair is het uiteindelijk geworden? ‘Een standaardnormering bestaat nog niet’, vertelt Van Bruggen. ‘Maar volgens de nieuwe index CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) scoort het een 9,1 op een schaal van 10. Andere onderwijsgebouwen scoren volgens de index aanmerkelijk lager.’

Vervolg in Drachten
Wie denkt dat ROC Friese Poort nu achterover leunt, heeft het mis. De school gaat vrolijk duurzaam verder. ‘Voor een andere locatie in Drachten willen we CO2-neutraal bouwen. In 2022 hopen we dit project gerealiseerd te hebben.’

Op woensdag 17 januari vindt in het nieuwe gebouw een informatiebijeenkomst plaats over circulair bouwen. Meer informatie: klik hier.