Geef als BVMBO-ambassadeur docenten een stem!

Vind jij ook dat docenten een belangrijke stem moeten hebben bij ontwikkelingen in het mbo? Wil jij meewerken aan de versterking van de kwaliteit van het beroepsonderwijs? Word dan ambassadeur van de BVMBO!

De beroepsvereniging van mbo-opleiders is op zoek naar ‘teachers in the lead’. Te vaak nog worden grote beslissingen genomen over de toekomst van ons onderwijs zonder dat opleiders daarbij betrokken zijn. De BVMBO wil dat aan elke overlegtafel mbo-opleiders vertegenwoordigd zijn. Zodat wij samen kunnen werken aan de realisatie van de zeven punten uit ons MBO-Manifest (inmiddels al bijna 1.700 keer ondertekend).

Netwerk
Ben jij een ‘teacher in the lead’ en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ga jij graag met collega’s in gesprek over je vak? Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het beroep van mbo-opleider zoals het lerarenregister? Heb je een goed netwerk binnen je school en wil je dit uitbreiden naar een landelijk netwerk? Zie je het zitten om een actieve rol te spelen bij het realiseren van veranderingen in het mbo? Ben jij dit? Dan past een rol als ambassadeur misschien bij jou.

Dialoogtraining
De BVMBO nodigt je graag uit om mee te doen aan onze dialoogtraining. In de training komen verschillende dialoogvormen aanbod, verkennen we het begrip ‘professionele ruimte’ en krijg je inzicht in de rol als ambassadeur voor jouw school. Ook maak je kennis met het landelijke netwerk van ambassadeurs en bestuursleden van de BVMBO. Na de training maken we samen met jou verdere afspraken rondom de stappen naar een ambassadeursfunctie.

De training vindt plaats op 11 mei (vanaf 17.30) tot 12 mei (16.30). Aanmelden kan tot 1 mei via deze link. Meer informatie? Stuur een mail naar info@bvmbo.nl.