Geen extra geld voor lerarenbeurs

Er komt dit jaar geen extra geld beschikbaar voor bijscholing van docenten. De ministers Slob en Van Engelshoven zien geen mogelijkheden om extra budget voor de lerarenbeurs beschikbaar te stellen.

Deze zomer bleek onverwacht dat veel aanvragen van docenten voor een lerarenbeurs niet gehonoreerd konden worden. De oorzaak hiervan was duidelijk: een deel het budget dat oorspronkelijk bedoeld was voor de lerarenbeurs is ingezet voor de bestrijding van het lerarentekort. Veel docenten kregen hun afwijzing in de zomervakantie, terwijl ze al afspraken hadden gemaakt met hun werkgever over het volgen van een opleiding in het nieuwe schooljaar.

Geschokt

Diverse Kamerleden, waaronder Paul van Meenen (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks), reageerden geschokt en riepen de ministers van Onderwijs op extra budget beschikbaar te stellen. De 2.400 docenten die een afwijzing hadden gekregen zouden dan alsnog aan hun opleiding kunnen beginnen. Een motie van die strekking werd onlangs met ruime stemmen aangenomen, alleen regeringspartijen VVD en ChristenUnie (de partij van minister Slob) stemden tegen.

Lerarentekort

Desondanks zien de ministers Slob en Van Engelshoven geen mogelijkheden extra budget beschikbaar te stellen. Volgens de ministers was de Kamer ervan op de hoogte dat een deel van het budget besteed wordt aan bestrijding van het lerarentekort. Minister Slob: ‘We hebben gezocht naar geld en dat hebben we niet gevonden.’ Wel belooft Slob dat afgewezen docenten volgend jaar gegarandeerd een beurs krijgen.

Onderwijsbegroting

Het woord is nu weer aan de Tweede Kamer. Paul van Meenen (D66) was eerder strijdbaar. Zo stelde hij : ‘Dit is een acuut probleem, dat nu moet worden opgelost.’ Zijn eigen minister Van Engelshoven ziet hier echter geen mogelijkheden voor. Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting (medio oktober) willen Kamerleden opnieuw een poging doen extra geld vrij te maken voor de lerarenbeurs. Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Bij het debat over de onderwijsbegroting gaan we dit van tafel proberen te krijgen.’ Michel Rog (CDA) wil dan alsnog iets regelen voor de gedupeerde leraren, ‘zodat zij na de kerstvakantie hun studie kunnen oppakken’.

Lees ook: Budget voor lerarenbeurs razendsnel op