Gemeenteraad Almere wil ROC TOP behouden

Vrijwel de gehele gemeenteraad van Almere wil ROC TOP voor Almere behouden. Een fusie tussen ROC Flevoland en ROC TOP ziet de Raad niet zitten.

In de discussie over het mbo-onderwijs in Almere mengt zich nu ook de lokale Gemeenteraad. Vrijwel de gehele Raad, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, steunt een motie die zich uitspreekt voor het behoud van kleinschalig mbo-onderwijs in Almere. Volgens de Gemeenteraad is het van groot belang dat in Almere een divers aanbod van onderwijs in stand blijft. Een fusie van het ROC van Flevoland met ROC TOP ziet de Raad dan ook niet zitten.

Geen stelling
D66-Wethouder van Onderwijs René Peeters probeerde de Gemeenteraad nog op andere gedachten te brengen. In het debat betoogde Peeters: ‘Als college beslissen wij niet over specifieke instellingen. Wij zetten ons in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs, maar ik vraag u wel om mij geen stelling te laten nemen in deze kwestie. Ik wil namelijk in gesprek kunnen blijven met alle betrokken besturen.’

Gedraai
De Gemeenteraad was niet blij met de opstelling van de wethouder. Hem werd ‘politiek correct gedraai’ en ‘weinig daadkracht’ verweten. Volgens PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw, samen met Hilde van Garderen van de VVD initiatiefnemer van het debat, is het belang van ROC TOP voor Almere groot: ‘Het gaat hier om een kwalitatief hoogstaande opleiding. Het gaat om de keuzevrijheid van studenten.’ Hij riep de wethouders op zich uit te spreken voor het belang van ROC TOP. Maar dat deed Peeters niet: ’Wij gaan hier als college niet over.’ De motie, die het belang onderstreept van kleinschalig mbo-onderwijs, werd desondanks vrijwel unaniem aangenomen: alleen GroenLinks stemde tegen. Het standpunt van Almere zal binnenkort aan minister Bussemaker worden overgebracht.

Lees ook ROC TOP wil dialoog met ROC van Flevoland