Gezocht: docenten met interesse in onderzoek

De Beroepsvereniging van mbo-opleiders is op zoek naar docenten die tijd en zin hebben om zich in te zetten voor onderzoek op het gebied van onderwijs.

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) krijgt regelmatig het verzoek om deel te nemen aan begeleidingscommissies of klankbordgroepen voor onderzoek naar ontwikkelingen in het mbo. De beroepsvereniging is daarom van plan een platform op te richten voor docenten die hierin geïnteresseerd zijn.

Platform
Het platform is bedoeld voor masterdocenten die zich op landelijk niveau willen inzetten op het gebied van onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om het deelnemen aan een klankbordgroep of om het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Ook werkt de BVMBO mee aan de organisatie van conferenties zoals de MBO onderzoeksdag.

Ben je masterdocent en geïnteresseerd om namens de BVMBO hieraan deel te nemen? Meld je aan via info@bvmbo.nl