Groen licht voor fusie AOC Oost en Groene Welle

AOC Oost en de Groene Welle vormen vanaf komend jaar één school. Door de fusie hopen de groene scholen de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Minister Kamp stemt in met de fusie.

Volgens een zeer recent advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo staat niets de voorgenomen fusie in de weg. Volgens de commissie kiezen de beide scholen voor kwaliteitsverbetering door middel van schaalvergroting en specialisatie in het groen beroepsonderwijs. Voor de commissie is van belang dat door de fusie een logisch, aaneengesloten verzorgingsgebied ontstaat: de provincie Overijssel en de Gelderse regio’s Achterhoek en Stedendriehoek. Met de fusie kunnen de scholen de effecten van de verwachte krimp opvangen en tegelijkertijd een gevarieerd aanbod van opleidingen in stand houden.

Menselijke maat
Volgens de plannen van de twee scholen blijft de menselijke maat na de fusie behouden. Voor de zes vmbo-locaties verandert niets. In het mbo wil de nieuwe organisatie gaan werken met een indeling in docententeams die onderwijs verzorgen voor ongeveer 300 studenten. In totaal zal de nieuwe school straks ruim 3.000 mbo-studenten tellen. Er is breed draagvlak voor de samenwerking. Er is onder andere overeenstemming bereikt met het regionale bedrijfsleven. Ook is er sprake van intern draagvlak.

Vijf clusters?
In de Ontwikkelagenda groen onderwijs is sprake van vijf te creëren clusters van groene scholen. Volgens de Commissie Macrodoelmatigheid past de fusie tussen AOC Oost en de Groene Welle in deze agenda. Ook in Zuidwest Nederland is al sprake van clustering: per 1 januari 2018 willen Edudelta en Lentiz fuseren.

Lees ook: Fusie tussen mbo-scholen bijna onmogelijk