Groen licht voor kwaliteitsagenda’s mbo-scholen

De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van de 61 mbo-scholen goed te keuren. In de plannen hebben de scholen beschreven hoe zij de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

De kwaliteitsagenda’s vloeien voort uit het Bestuursakkoord dat minister Van Engelshoven vorig jaar sloot met de MBO Raad. In dit akkoord is onder andere afgesproken dat scholen in de regio de ruimte krijgen om samen met bedrijven, gemeenten, docenten en studenten plannen te maken voor verbetering van het onderwijs. Voor goede plannen stelt het ministerie van Onderwijs in totaal een bedrag van 1,6 miljard euro ter beschikking voor een periode van vier jaar.

Advies

Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Michiel Scheffer, heeft de afgelopen maanden de agenda’s beoordeeld. De commissie heeft alle scholen bezocht en de plannen intensief doorgesproken. De commissie adviseert de minister om de kwaliteitsagenda’s van de mbo-scholen goed te keuren. Op maandag 27 mei heeft de commissie haar advies aan minister Ingrid van Engelshoven aangeboden tijdens een werkbezoek aan het Summa College. In haar reactie liet de minister weten dat zij het advies overneemt. Dat betekent dat de mbo-scholen aan de slag kunnen met het investeringsbudget van 1,3 miljard euro, 75% van het totaal beschikbare bedrag. De laatste 25%, ongeveer 400 miljoen euro, komt beschikbaar voor scholen die in 2021 en 2023 voldoende voortgang hebben geboekt.

Rapportage

De Commissie Kwaliteitsafspraken mbo gaat nu aan de slag met een rapportage over de kwaliteitsagenda’s. Deze rapportage zal onder meer inzicht geven in de doelen die de scholen hebben gesteld en de maatregelen die ze daarvoor willen inzetten. Ook zal de rapportage ingaan op de aanpak die scholen hebben gekozen op drie landelijke speerpunten: jongeren in een kwetsbare positie, gelijke kansen in het onderwijs en onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Lees hier de Kamerbrief over kwaliteitsafspraken mbo

Lees ook: Scholen willen regionale kwaliteitsafspraken