Het geheim van het Nederlandse mbo: samenwerking

De nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is een belangrijke verklaring voor het succes van het Nederlandse beroepsonderwijs. Deze ’triple helix’ kan ook voor andere landen een oplossing zijn, zo bleek tijdens de Worldskills Conferentie in Amsterdam.

‘Succeeding with the triple helix’ is het centrale thema van de Worldskills Conferentie in Amsterdam. Het Nederlandse model van intensieve samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid wordt gepresenteerd als succesfactor voor hedendaags beroepsonderwijs.

Krasnapolsky
Meer dan 400 deskundigen uit zo’n tachtig landen verzamelen zich in hotel Krasnapolsky, waar dit jaar de conferentie plaatsvindt. In haar openingswoord vertelt minister Ingrid van Engelshoven dat hotel Krasnapolsky bij haar warme gevoelens oproept, al was het maar omdat hier in 1966 haar politieke partij werd opgericht. Maar de geschiedenis van dit vermaarde negentiende-eeuwse hotel laat ook zien hoe de arbeidsmarkt voortdurend verandert. De inhoud van werk verandert en het beroepsonderwijs moet daarop inspelen.

Lage jeugdwerkloosheid
Nauwe samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid is daarbij cruciaal. Tijdens de opening van de conferentie zitten niet voor niets Ton Heerts (MBO Raad), Inge Vossenaar (ministerie van Onderwijs) en Fried Kaanen (Metaalunie) samen in een bankstel. Ton Heerts wijst erop dat in Nederland maar liefst 90% van de mbo-afgestudeerden binnen drie maanden een baan vindt. Dat is een verdienste van de scholen en de leerbedrijven samen. De jeugdwerkloosheid is in Nederland mede door het mbo uitzonderlijk laag.

Regio
Inge Vossenaar wijst erop dat de ’triple helix’ samenwerking niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau plaatsvindt. Via het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en de kwaliteitsafspraken probeert het ministerie de regionale samenwerking verder te stimuleren. Zo moeten scholen bij hun kwaliteitsplannen nauw samenwerken met regionale partners als bedrijven en lokale overheden.

Overzichtelijke schaal
Volgens Jos de Goey, voorzitter van Worldskills Netherlands, wordt de kracht van het Nederlandse model wel eens onderschat. ‘Wij zeggen in Nederland altijd dat de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt beter kan. Maar dat die afstemming in Nederland zo intensief plaatsvindt, is eigenlijk heel bijzonder.’ Volgens De Goey is het goed mogelijk dat de overzichtelijke schaal van Nederland helpt bij het creëren van een triple helix: ‘Iedereen kent elkaar in Nederland, we komen elkaar vaak tegen. Dan is samenwerking in organisaties als SBB veel makkelijker.’

Nederland was gastheer van de ‘general assemblee’ van Worldskills. Op maandag 15 en dinsdag 16 oktober vond deze conferentie in Amsterdam plaats.