Het geheim van succesvolle niveau 2-opleidingen

Succesvolle niveau 2-opleidingen slagen erin hun onderwijs goed aan te passen aan de behoeften van studenten. Teambrede afspraken over de manier van werken kunnen opleidingen succesvoller maken.

Waarom lukt het sommige mbo 2-opleidingen beter dan andere om studenten een diploma te laten behalen? Om die vraag te kunnen beantwoorden deed de inspectie onderzoek naar enkele succesvolle opleidingen. Uit dit onderzoek bleek dat deze opleidingen meer dan andere scherp letten op wat studenten nodig hebben. Ze zorgen er doelgericht voor dat hun onderwijsaanpak aansluit op de behoeften van de student.

Zelfvertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat veel niveau 2-studenten gemotiveerd zijn om hun opleiding af te ronden.
Ze zien het behalen van een diploma als een voorwaarde om een baan te krijgen of om verder te kunnen leren. Tegelijkertijd zijn veel niveau 2-studenten onzeker over hun mogelijkheden. Gebrek aan zelfvertrouwen kan studiesucces in de weg staan. Een kenmerk van succesvolle opleidingen is dat individuele docenten veel aandacht besteden aan het versterken van het zelfvertrouwen van de student. Een goede persoonlijke band tussen docent en student is dan belangrijk.

Afspraken

Volgens het onderzoek kunnen niveau 2-opleidingen hun succes vergroten als zij binnen het onderwijsteam concrete afspraken maken over de manier van werken. Die afspraken gaan dan niet alleen over didactiek (hoe maken studenten zich de lesstof eigen), maar ook over pedagogiek: hoe zorg je voor de juiste werkhouding bij studenten? Veel docenten zijn intensief betrokken bij het onderwijs en hun studenten, maar concrete teamafspraken ontbreken vaak. Door teambrede afspraken te maken over de onderwijsaanpak kunnen opleidingen succesvoller worden. Het succes is dan niet alleen meer afhankelijk van één bevlogen docent, maar van het hele team.

Lees meer over het onderzoek van inspectie en concrete aanbevelingen op de site van de Onderwijsinspectie.

Lees ook: SBB: Niveau 2-opleidingen niet te snel beëindigen