Het mbo moet nog even geduld hebben

De mbo-scholen blijven in ieder geval tot 20 mei gesloten. Via afstandsonderwijs proberen scholen de leerachterstand van studenten zo klein mogelijk te houden.

De persconferentie van de minister-president van dinsdag 21 april leverde voor het mbo geen versoepeling van de maatregelen op. Scholen in het basisonderwijs mogen hun deuren weer openen vanaf maandag 11 mei, scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 juni. Voor het mbo werd geen exacte datum genoemd. Dat betekent dat de beperkingen in ieder geval tot woensdag 20 mei van kracht blijven. In verband met Hemelvaart op donderdag 21 mei betekent dat feitelijk dat op zijn vroegst op maandag 25 mei de mbo-scholen weer regulier onderwijs kunnen aanbieden. Maar scholen kunnen er ook voor kiezen de gebouwen langer gesloten te houden. Zadkine (Rotterdam) heeft inmiddels al besloten dit hele schooljaar geen fysiek onderwijs meer te verzorgen. Het reguliere onderwijs begint daar pas weer na de zomervakantie.

Zuur

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, heeft begrip voor de keuze van het kabinet om eerst kleine stappen te zetten in het basisonderwijs. Toch hoopt Van Hout dat ook de mbo-scholen binnenkort weer regulier onderwijs mogen verzorgen: ‘We vinden het belangrijk dat onze studenten op een zeker moment weer het praktijkonderwijs kunnen oppakken. Het is aan het kabinet om dat moment te bepalen, maar we streven natuurlijk met elkaar naar zo min mogelijk studievertraging: het zou echt zuur zijn als studenten volgend studiejaar teveel tegelijk moeten oppakken om achterstanden in te lopen.’

Afstandsonderwijs

De komende tijd blijven de mbo-scholen zich focussen op afstandsonderwijs. Op beperkte schaal worden op de scholen praktijkexamens afgenomen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar studenten die in de eindfase van hun opleiding zitten. Tegelijkertijd onderzoekt de MBO Raad met het ministerie van Onderwijs op welke manier de scholen straks weer regulier onderwijs kunnen verzorgen. Van Hout: ‘De komende periode onderzoeken we welke randvoorwaarden gelden als we weer beperkt onderwijs op locatie mogen aanbieden. Hoe zorgen we ervoor dat onze studenten en medewerkers veilig aan de slag kunnen?’ Van Hout voorziet dat scholen nog lang te maken houden met de gevolgen van het coronacrisis: ‘De coronacrisis zal zeker nog een tijd effect hebben, ook in het volgend studiejaar. Het is ook belangrijk verder te kijken dan de deuren van het schoolgebouw. Denk aan openbaar vervoer: veel van onze studenten reizen immers en dat moet veilig kunnen.’

Coulance

In het Kamerdebat over de nieuwe corona-maatregelen zegde minister-president Rutte nog toe dat mbo-studenten meer geld kunnen lenen bij DUO. Bij het innen van lesgeld en het terugbetalen van leningen zal DUO volgens Rutte ook bij mbo-studenten coulance betrachten.