Hoe word je als docent ‘Teacher in the Lead’?

Een vanzelfsprekende gesprekspartner aan gesprekstafels. Een rolmodel en een koploper, die een sleutelrol speelt in het organiseren van de professionele dialoog. Zie daar – in een notendop – de omschrijving van een ‘teacher in the lead’. Het hiervoor opgerichte platform komt regelmatig bijeen.

Op donderdag 21 maart waren de deelnemers van het platform te gast op het Koning Willem 1 College. Het platform is opgericht na de mini-leergang Teacher in the Lead, een initiatief van de BVMBO in samenwerking met ecbo. De deelnemers wilden graag doorgaan met het delen van actuele ontwikkelingen en het samen bouwen aan de rol van teacher in the lead.

Practise what you preach

De bijeenkomst startte met een gesprek tussen Linda Medendorp (ecbo) en Marie-Jose van de Wiel (KW1C). Marie-José heeft een rol als coach van starters en zij-instromers. De kern van het gesprek was: doe waar je goed in bent, waar je passie ligt en wees een voorbeeld: ‘practise what you preach’. In de begeleidende rol vraagt dit dus ook van haar zelf dat ze laat zien dat ze initiatief neemt en vanuit een visie werkt. Niet alleen op individueel niveau is het belangrijk om ‘in the lead’ te zijn, het is ook belangrijk dat teams weten waar ze naar toe willen. Dit maakt hun positie sterker in gesprek met leidinggevenden en ondersteunende diensten.

ICE-model

Harry van der Schans van het Edward de BONO expertisecentrum verzorgde een presentatie over leren, de rol van denkvaardigheden en toepassingen in het mbo. Een creatief denkproces om tot een nieuw idee te komen kost tijd. En vaak wordt aan het eind van het proces gezegd: ‘Waarom hebben we dit niet eerder kunnen bedenken?’ Aan innovatie kun je systematisch werken. Van der Schans introduceerde het ICE-model: Innovation, Creativity & Entrepreneurship. Een model van Prikkel (probleem, droom of vraag) tot Pitch (zie afbeelding). Het model kan toegepast worden om met elkaar tot een oplossing te komen. Het is in te zetten bij complexe onderwerpen bij interdisciplinair werken, onderzoek en met studenten op alle niveaus.

Teacher leadership

In het tweede deel van de bijeenkomst voerden de docenten een gesprek over teacher leadership. Recent is de publicatie ‘Teacher Leadership, hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?’ verschenen. Een model uit deze publicatie gebruiken we om elkaar te bevragen. Hoe werk je in je organisatie: individueel of collectief, formeel of informeel? En wat zijn daar de consequenties van? Wat zijn condities waaronder teacher leadership kan groeien in de organisatie? Uit de gesprekken blijkt dat systemen en rollen binnen een organisatie belemmerend kunnen werken om leiderschap te ontwikkelen. Als het lukt om bijvoorbeeld jaarlijks taken in het team te verdelen, kan teacher leadership ontwikkeld worden vanuit het collectief, zowel informeel als formeel. Verder is het belangrijk om het gesprek in het team over het verbeteren van kwaliteit open te houden. Gun elkaar nieuwe rollen, kansen op ontwikkeling en houd focus op waar je naar toe wil.

Een volgende bijeenkomst is op 13 juni bij ROC West-Brabant. Meer informatie bij Marjolein Held (marjolein.held@bvmbo.nl) of Linda Medendorp (lmedendorp@cinop.nl)