Honderd mbo-studenten controleren de regering

Honderd mbo-studenten helpen komende maandag de Tweede Kamer bij het controleren van de regering. Zij vormen de jaarlijkse V-100, een burgerpanel dat kritische vragen stelt aan het kabinet.

De Tweede Kamer heeft dit jaar mbo-studenten uit het hele land uitgenodigd om kritische vragen over het beleid van het kabinet te stellen. De vragen worden onderdeel van het verantwoordingsdebat dat een dag later, op de derde dinsdag in mei, plaatsvindt. Dan debatteert de Tweede Kamer over de jaarverslagen van alle ministeries met minister-president Rutte en minister van Financiën Hoekstra.

Thema’s

De studenten krijgen bij het opstellen van hun vragen hulp van Kamerleden. Er zijn vijf thema’s uit de jaarverslagen geselecteerd, waaronder (uiteraard) de stand van zaken in het mbo. De vijf thema’s zijn:
• Kansen op de arbeidsmarkt (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
• Woningmarkt (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
• Grenzeloos mbo (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
• Investeren in veiligheid (Justitie en Veiligheid)
• Ouderenzorg en verpleeghuiszorg (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Koffertje

De voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, neemt aan het eind van de dag de vragen van de mbo-studenten in ontvangst. Ze worden overhandigd in een koffertje dat een student van vakschool Cibap (Zwolle) speciaal voor deze gelegenheid heeft ontworpen.

Landelijk Ambassadeur mbo Desiree Hernandez – ook bekend als Desireeporter – volgt de hele dag de V-100. Zij neemt die dag het Instagram-account van de Tweede Kamer over. Je kunt haar dan volgen via @tweede_kamer.