Horizon College weigert te stoppen met DTP-opleiding

De Commissie Macrodoelmatigheid adviseert het ROC Horizon College de onlangs gestarte DTP-opleidingen te beëindigen. Volgens Horizon is daar echter geen reden voor. Gaat de minister ingrijpen?

Sinds dit schooljaar (2017-2018) biedt het Horizon College in Heerhugowaard DTP-opleidingen aan. Volgens het Mediacollege Amsterdam voldoet het Horizon College hiermee niet aan zijn zorgplichten op het gebied van arbeidsmarktperspectief en macrodoelmatigheid. De Amsterdamse vakschool meent dat er te weinig werk is voor een extra opleiding en heeft om die reden de Commissie Macrodoelmatigheid mbo gevraagd advies uit te brengen over de ontstane situatie.

Kans op werk
Na uitgebreid onderzoek concludeert de commissie inderdaad dat het Horizon College voor zijn opleidingen ‘Medewerker DTP’ en ‘Allround DTP’er’ zijn zorgplichten niet naleeft. Volgens de commissie heeft ROC Horizon College onvoldoende onderbouwd dat er voldoende kansen zijn op de arbeidsmarkt voor DTP’ers. Ook heeft het Horizon College onvoldoende afstemming gezocht met het Mediacollege over het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen en de beschikbaarheid van stageplaatsen.

Beëindigen
Om die reden adviseert de commissie het Horizon College de opleidingen zo snel mogelijk te beëindigen. De commissie adviseert het Horizon College verder om met het Mediacollege afspraken te maken over de afronding van de opleiding van de huidige DTP-studenten in Heerhugowaard.

Doorstromen
ROC Horizon College weigert vooralsnog het advies op te volgen. Volgens de school houdt de commissie geen rekening met het feit dat veel studenten na hun opleiding willen doorstromen naar een hoger niveau. Ook zijn er volgens Horizon voldoende geaccrediteerde leerbedrijven in de regio. Het arbeidsmarktperspectief voor de studenten zou daarom best gunstig zijn. Bovendien is het Mediacollege voor veel studenten uit de regio Noord-Holland Noord niet goed bereikbaar, wegens reistijd en andere omstandigheden. De school doet een beroep op de minister om het aspect van de toegankelijkheid mee te wegen in een definitief besluit.

Handhaving
Dit is de eerste keer dat een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid niet wordt opgevolgd. De commissie legt nu deze casus als signaal voor aan de minister van OCW. Die beslist uiteindelijk over handhaving.

Lees hier het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid

Lees ook: Spelregels bij macrodoelmatigheid beroepsonderwijs