Inburgering: om te huilen of om te lachen?

In het publicitaire geweld de afgelopen week rond het vertrek van Ard van der Steur en de brief van Mark Rutte is er maar weinig aandacht geweest voor het rapport van de Rekenkamer over de opbrengsten – of beter gezegd ‘niet opbrengsten’ – van de Wet Inburgering 2013.

Dat er in ieder geval nog enige aandacht ontstond was te danken aan ‘Zondag met Lubach’ en het daar vertoonde filmpje. Het geeft een pregnant beeld van die Rekenkamerconclusies. Om te lachen, dat is Lubach wel toevertrouwd, maar eigenlijk om te huilen.

Verkiezingen
Die uitkomsten zouden reden genoeg moeten zijn om de opzet en uitvoering van de inburgering tot een van de hoofdpunten in de verkiezingscampagne te maken. Maar daar ziet het niet naar uit. Zoals Rosanne Hertzberger schreef in de NRC zal de campagne vooral gaan over islam en immigratie. En dan vooral over de manier om dat laatste te voorkomen.

Gemeenten
Toch zijn er gelukkig ook partijen die zich wel druk maken over de inburgering. Zo gaat de VNG graag met het kabinet in gesprek over hoe het systeem effectiever en efficiënter ingericht kan worden. Zoals Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, zegt: ‘Deze manier werkt niet. Het speelt bij alle gemeenten en alle gemeenten willen ook meer zeggenschap over de inburgering. We moeten investeren in de statushouders en ze leren dat ze daarna hun eigen verantwoordelijkheid hebben.’

Scholen
De MBO Raad staat blijkens een reactie in de startblokken om voor betere inburgering te zorgen: ‘Veel regionale opleidingencentra zijn bereid op maat gesneden (voor)programma’s aan deze doelgroep aan te bieden via onder meer inburgering, educatie en duale onderwijstrajecten. Ook hiervoor is een breed pact nodig van overheden, bedrijven en scholen. Dan kunnen scholen er de schouders onder zetten.’ Professor Han Entzinger, uitvinder in 1994 van het Inburgeringstraject, zegt in de Volkskrant van 28 januari: ‘De gemeenten zouden weer de regie moeten krijgen over de inburgering, met taallessen op de ROC’s, in plaats van de commerciële taalbureaus. De ROC’s hebben veel contact met het lokale bedrijfsleven. Het is van belang dat de inburgering meer gekoppeld wordt aan het vinden van werk.’

Oplossing
Gegeven het bovenstaande ligt de oplossing voor de hand. Laten de gemeenten en de mbo-scholen de handen ineenslaan! Maak – in alle stilte en geadviseerd door Han Entzinger – een ‘Deltaplan Inburgering’ en zorg dat dat in het dossier van de formateur terechtkomt. Want de partijen die daar straks aan tafel zitten ontvangen graag oplossingen in plaats van nieuwe problemen!

Haye van der Werf