Inspectie controleert deze maand praktijklokalen

In juni voert de Inspectie SZW op scholen controles uit op praktijklokalen. Dit gebeurt naar aanleiding van recente ongevalsmeldingen bij de inspectie.

Jongeren die voor een technisch beroep leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. Dit is niet alleen belangrijk voor de latere beroepspraktijk, maar ook tijdens de schoolperiode. Het gaat onder andere om kennis hebben van de risico’s van het vak en het aanleren van de juiste skills om daar goed mee om te gaan. Een vakman werkt arboproof. Dat is de stelling van de Inspectie SZW.

Meldingen
Er zijn recent diverse meldingen geweest die wijzen op een verslapping van de aandacht voor dit belangrijke onderwerp. De inspectie gaat daarom nieuwe inspecties uitvoeren in praktijklokalen. Deze vinden plaats in de eerste twee weken van juni. De scholen die bezocht worden zijn vmbo- en mbo-scholen met praktijklokalen voor metaal of houtbewerking. Inspectiepunten zijn onder andere machineveiligheid, de veiligheid van arbeidsmiddelen, de inrichting van de arbeidsplaats en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ook is er aandacht voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, voorlichting en toezicht. De inspectie neemt direct contact op met de scholen die bezocht gaan worden.

Verbeteringen
Praktijklokalen spelen een belangrijke rol bij het aanleren van de benodigde vaardigheden, redeneert CNV Onderwijs. De veiligheid daarvan is in het recente verleden een speerpunt geweest van de inspectie. Veel scholen hebben nadien verbeteringen doorgevoerd. Ook brancheorganisaties als de VO-raad en het Platform VMBO en MBO hebben initiatieven ontplooid voor de borging van een veiliger werkplek voor leerkrachten en leerlingen.