Inspectie oordeelt positief over mbo

De kwaliteit van het onderwijs op het mbo is sterk verbeterd. Veel scholen hebben de knelpunten van de laatste jaren goed aangepakt. Alleen de examinering blijft nog wat achter. Dat staat in het onderwijsverslag 2013/2014 van de Inspectie van het Onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs op het mbo is sterk verbeterd: 92 procent van de mbo-opleidingen voldoet aan de basiskwaliteit. Ook de borging van de kwaliteit is beter op orde: tweederde van de scholen heeft de kwaliteitszorg voldoende verbeterd en goed verankerd. Het didactisch handelen voldoet bij 99 procent van de docenten aan de basiskwaliteit. De kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en de begeleiding van scholen hierbij is bij bijna alle opleidingen voldoende. Wel is de aansluiting op de lessen nog een punt van verbetering.

Meer diploma’s
Het percentage mbo-gediplomeerden is gestegen van 72 naar 79 procent. Het aantal voortijdig schoolverlaters is gedaald. Mbo-studenten halen vaker het diploma dat te verwachten is op grond van hun vooropleiding. Waarschijnlijk is er een positief verband tussen de vooruitgang in de onderwijsresultaten en de verbetering van de intake en plaatsing van de studenten. De betere intake leidt soms tot een andere studiekeuze. Ook is de plaatsing vaak objectiever dan voorheen.

Examinering
De examinering op het mbo blijft een punt van aandacht. Weliswaar is de kwaliteit van de exameninstrumenten beter geworden, de afname en beoordeling plus borging van de examencommissie is beneden de maat. Bij maar liefst 40 procent van de scholen borgt de examencommissie de examenkwaliteit onvoldoende. Met onder meer het Servicepunt Examinering hoopt het mbo de examinering beter op orde te krijgen.

Resultaten op detailniveau zien?
Ga dan naar deze pagina met resultaten per sector, infographics, et cetera.