‘Inspectiebezoek leidt tot hoge werkdruk’

Scholen ervaren een stevige werkdruk als gevolg van het toezicht door de Onderwijsinspectie. Veel mbo-scholen oefenen zelfs van te voren het inspectiebezoek. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Aan de enquête deden 3.400 docenten, teamleiders en schooldirecteuren mee. Hiervan hadden 3.000 zelf een inspectiebezoek meegemaakt. De opvallendste resultaten uit het onderzoek zijn dat 77 procent van de ondervraagden vindt dat inspectiebezoek leidt tot administratieve druk en dat de helft vindt dat de inspectie niet bijdraagt aan beter onderwijs. Het mbo en het basisonderwijs zijn de sectoren die de meeste administratieve werklast ervaren. Maar liefst 84 procent vindt de werklast onevenredig hoog door het inspectiebezoek. Zoals een mbo-respondent formuleert: ‘Niet genoteerd staat gelijk aan niet gedaan.’

Tot in de puntjes
Van de mbo-respondenten geeft 70 procent aan het inspectiebezoek intensief voor te bereiden. Het mbo zet het meest audits, trainingen en rollenspelen in, zo blijkt uit de open antwoorden. Ook daar is het op orde brengen een belangrijk onderwerp, maar opvallender is hoeveel tijd, geld en energie er gestoken wordt in een proefinspectie. ‘Met adviesbureaus, oud-inspecteurs of interne teams die het inspectiebezoek regisseren’, zo meldt het rapport. Een van de mbo-respondenten vertelt: ‘Er is een speciale groep samengesteld die het inspectiebezoek tot in de puntjes heeft voorbereid en zelf instructie heeft gegeven aan betrokkenen die met de inspecteurs zouden gaan praten (…) Angstcultuur regeert en dat is uit den boze (…)’

Nabesprekingen
Opmerkelijk is dat lang niet iedere onderwijsinspecteur zijn bevindingen met de onderwijsinstelling nabespreekt. Vooral in het mbo wordt dit heel weinig gedaan: in slechts 36 procent van de bezoeken. Ander opvallend resultaat is dat er juist bij zwakke beoordelingen minder vaak een nabespreking plaatsvindt. Ook intern bespreken de teams het inspectiebezoek niet altijd na. In het mbo gebeurt dit het minst: bij slechts 70 procent van de bezoeken.

Kastvulling
Aanpassingen naar aanleiding van het inspectiebezoek liggen binnen het mbo vooral op het gebied van examinering en meer differentiatie. ‘Met name bij examinering meer to-the-point en geen ruimte meer laten voor interpreteren’, laat een mbo-respondent weten. Ook neemt de administratielast na een inspectiebezoek vaak toe. Dat zien de mbo-scholen als negatief. Een mbo-respondent formuleert het als volgt: ‘Nog meer papier waar niemand iets mee doet. Leuk als kastvulling.’

Meer enquêteresultaten bekijken? Klik hier.