Kabinetsformatie volgens Code Oranje

De MBO Raad, de VNG, de Beroepsvereniging Opleiders MBO en het JOB moeten samen een ‘burgerakkoord’ opstellen dat de basis kan vormen voor het nieuwe beleid rond beroepsonderwijs en inburgering, meent Haye van de Werf.

Nu Edith Schippers haar werk als ‘Verkenner’ is begonnen wordt het interessant te bezien hoe de kabinetsformatie verder gaat verlopen. Het ziet ernaar uit dat het eerste rondje met de fractievoorzitters er vooral toe dient om te bekijken wie straks sowieso nog kan aansluiten bij het ‘motorblok’ VVD, CDA en D66. Inmiddels heeft de ledenraad van de PvdA die partij buitenspel gezet en de SP stond dat al. Alle ogen zijn dus gericht op GroenLinks en de ChristenUnie. Gehoord de uitspraken van Jesse Klaver lijkt die partij weer niet de eerste keuze te worden. Centrum Rechts met een christelijk tintje komt derhalve het meest in aanmerking. Maar winst is winst, dus dinsdag zal de combinatie met GroenLinks eerst bekeken en gewogen worden. In de loop van deze week zal Schippers verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer en de kans is dan groot dat die zal besluiten een informateur te benoemen vanuit de VVD. Aan het werk zou ik zeggen!

Code Oranje
Maar hoe? Wat mij betreft: volgens de principes van Code Oranje! Wees niet bang: het gaat hier niet om een stormwaarschuwing op het Binnenhof maar om een nieuwe aanpak van de kabinetsformatie. Daartoe hebben enkele honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers een plan geopperd voor verandering van de politieke democratie. “Code Oranje wil af van het traditionele politieke Haagse coalitieakkoord. Hiervoor in de plaats komt een burgerakkoord dat is gebaseerd op ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingslagen heen. Dit akkoord behelst de grote vraagstukken die de komende jaren worden aangepakt en wie daarin worden betrokken.”

MBO
Me dunkt dat (Middelbaar Beroeps-)onderwijs, cultuur, inburgering en integratie behoren tot de ‘grote vraagstukken die de komende jaren worden aangepakt’. Eerder suggereerde ik al: “Alle ballen op de kabinetsformateur”. Het educatieve en integratie-burgerakkoord ligt dan voor de hand. Laten de MBO Raad, de VNG (min of meer initiator van de principes Code Oranje op lokaal niveau), de Beroepsvereniging Opleiders MBO en het JOB eens een ochtend om de tafel gaan zitten. Daaruit moet toch een burgerakkoord te destilleren zijn dat de basis kan vormen voor het beleidsplan MBO en Inburgering van het nieuwe ministerie voor Onderwijs, Cultuur, Wetenschappen en Integratie.

Inburgering
Ja, u leest het goed! Wat mij betreft kunnen Integratie en inburgering het beste toegevoegd worden aan het huidige OCW. Want inburgering en integratie hebben alles te maken met taal, geletterdheid en cultuur inclusief ‘Normen en Waarden’. En dan hebben we het niet alleen over het Wilhelmus maar over alles wat bij burgerschapsvorming aan de orde komt! Er is nog een argument: de tweedeling in de maatschappij betreft niet alleen de verschillen tussen de ‘klassieke Nederlanders’ en die met een immigrantenverleden. Het betreft evenzeer de laagopgeleide of laaggeletterde Nederlanders (zie bijvoorbeeld de websites van oefenen.nl en lezenenschrijven.nl. Die programma’s worden nu al voornamelijk gefinancierd door OCW dus ook uit oogpunt van transparantie en efficiency is de combinatie met integratie en inburgering een logische. Nogmaals: aan het werk zou ik zeggen!

Haye van der Werf