Kamer wil onderzoek naar minimale stagevergoeding

De Tweede Kamer wil dat minister Dijkgraaf gaat onderzoeken of het mogelijk is werkgevers te verplichten om studenten die stage lopen een minimale vergoeding te geven. Een motie van die strekking kreeg een meerderheid.

In het debat over de Onderwijsbegroting wees minister Dijkgraaf erop dat in het Stagepact al is afgesproken dat werkgevers een passende vergoeding geven aan studenten die stage lopen. Het liefst had Dijkgraaf al in het pact afgesproken dat een stagevergoeding verplicht is. Werkgevers trapten toen echter op de rem. Volgens Jacco Vonhof van MKB Nederland moet er voor de werkgever altijd een verband moet zijn tussen de mate van productiviteit en de hoogte van de beloning. Zeker bij stages van eerstejaars studenten is een beloning daarom niet altijd vanzelfsprekend, aldus de MKB-voorman.

Voorrecht

Minister Dijkgraaf gaf in het debat aan dat hij begrip heeft voor kleine werkgevers die niet de mogelijkheid hebben een stagevergoeding te geven. Soms vinden studenten dat, aldus Dijkgraaf, ook niet het belangrijkste: ‘Als je bijvoorbeeld gitaren wil leren bouwen en er is een eenmansbedrijfje dat dat doet, dan vind je het al geweldig dat je daar mag zijn. Soms zeggen studenten zelf dus ook: het is een voorrecht om dat te mogen doen.’

Cao

In het Stagepact dat minister Dijkgraaf met de leerbedrijven sloot is  afgesproken om zoveel mogelijk in cao’s afspraken te maken over stagevergoedingen. Hij wees erop dat de Rijksoverheid op dit punt al het goede voorbeeld geeft: ‘Wij hebben een stagevergoeding van bijna 700 euro per maand voor iedereen. We maken daarbij geen onderscheid tussen mbo-, hbo-, en wo-studenten. Die geest willen we graag breder in het land zien.’

Onderzoek

Minister Dijkgraaf gaat nu dus onderzoek doen naar de mogelijkheden van een verplichte minimale stagevergoeding. Er is weinig reden om aan te nemen dat werkgevers inmiddels hier anders over zijn gaan denken. Van dit onderzoek verwachten insiders dan ook weinig.

Oriëntatiejaar

Bij de stemming over de moties die ingediend zijn bij de Onderwijsbegroting kreeg het voorstel van Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) over een oriëntatiejaar in het mbo een meerderheid. In de regeling die minister Dijkgraaf binnenkort voor zo’n ‘tussenjaar’ bekendmaakt, zal daarom de mogelijkheid opgenomen zijn voor studenten om zich in brede domeinen in te schrijven.

Bekijk hier alle moties die zijn ingediend bij de behandeling van de Onderwijsbegroting

Lees ook: Aanpak stagediscriminatie: werkgevers trappen op de rem