Kappersbranche: BBL-leerroute mag niet verdwijnen

Het onderwijs in Nederland is vaak te theoretisch, waardoor praktijkgerichte jongeren buiten de boot dreigen te vallen. Werkgevers en werknemers in de kappersbranche luiden de noodklok.

In Nederland wordt te veel theoretisch onderwijs aangeboden, dat voor een grote groep leerlingen niet geschikt is. De beste onderwijsvorm voor deze jongeren is de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Werkgevers en werknemers in de kappersbranche waarschuwen dat de BBL-leerroute niet mag verdwijnen.

Dramatische krimp
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs spreken de werkgevers (ANKO) en werknemers in de kappersbranche (FNV MOOI en CNV Vakmensen) over een dramatische krimp in het aantal bbl-trajecten. Hierdoor ligt er volgens de kappersbranche een serieus drop-out probleem op de loer. De kappersbranche is bij uitstek een plek om een ambachtelijk vak te leren dat een goede kans geeft op een baan. De continuïteit van de branche wordt bepaald door de voortdurende instroom van praktisch ingestelde jongeren op alle niveaus. Maar juist in deze branche is de terugloop in de BBL alarmerend. Sinds 2002 is het aantal BBL-leerlingen in de kappersbranche teruggelopen van zo’n 5.500 naar 2.000.

Actie
In de brief dringen de sociale partners in de kappersbranche de Tweede Kamer erop aan om in actie te komen. Ze roepen de Kamerleden op om bij de minister te bepleiten om de recente aanbevelingen van de SER over de BBL-leerroute over te nemen om zo het tij te keren. In een toelichting op het SER-rapport aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs gaf voorzitter Mariëtte Hamer aan dat ook de bekostiging een probleem kan zijn. De cascade-financiering zou in het bijzonder ongunstig zijn voor de BBL-route. Het zou beter zijn om positieve prikkels voor ‘stapelen’ in te voeren.

Lees ook:

3 november 2016: SER wil einde aan daling leerbanen
30 september 2016: SBB werft meer dan 12.000 leerbanen