Keuzedelen: Kamer nog niet akkoord met uitstel

Het besluit van minister Bussemaker om de verplichte examinering van keuzedelen met twee jaar uit te stellen leidde tot grote opluchting bij docenten en leerlingen. Maar de Tweede Kamer is veel minder enthousiast.

Met name de VVD-fractie is verbaasd over het uitstel van de verplichte examinering van keuzedelen. Het was immers op initiatief van het voormalige Kamerlid Anne-Wil Lucas dat indertijd werd besloten om de keuzedelen zo snel mogelijk volwaardig te laten meetellen voor het diploma. Scholen weten al lang dat de verplichte examinering eraan zit te komen, waarom dan toch opnieuw uitstel?

Logistieke uitdaging
Het argument dat minister Bussemaker gebruikt dat keuzedelen voor scholen een financiële en logistieke uitdaging zijn, overtuigt de VVD-fractie niet. ‘Zijn er ook scholen die er wel in slagen de keuzedelen goed in te voeren?’, zo wil de VVD weten. Deze scholen zouden misschien juist een extra beloning moeten krijgen. De VVD wil ook graag vasthouden aan de keuzedelen binnen de bbl-opleiding. Het CDA staat evenmin te klappen bij het voorstel van Bussemaker. ‘Waarom heeft de sector in totaal vijf jaar tijd nodig voor de implementatie van de keuzedelen?’, zo vraagt het CDA zich af.

Stappenplan
Meer begrip voor uitstel is er bij de fracties van PvdA en SP. Wel waarschuwt de PvdA dat scholen niet moeten terugzakken in een afwachtende houding. De PvdA-fractie stelt voor om tot een concreet stappenplan te komen, waardoor in 2020 de keuzedelen in het mbo volledig geïmplementeerd kunnen zijn.

De minister – Ingrid van Engelshoven – zal binnenkort schriftelijk reageren op de kritiek van de fracties. Wellicht volgt dan later nog een Kamerdebat.

Lees ook:
Examinering keuzedelen: twee jaar uitstel
Kamer eist snellere examinering keuzedelen