Keuzedelen: studenten hebben vaak weinig te kiezen

Studenten zijn in toenemende mate ontevreden over het aanbod van keuzedelen. Het komt op scholen voor dat studenten geen keuze hebben en verplicht keuzedelen moeten volgen. Volgens studentenorganisatie JOB moet hierin verandering komen.

De tweejaarlijkse JOB-monitor bevat dit maal kritische opmerkingen over twee belangrijke onderdelen van mbo-opleidingen: keuzedelen en stages. Volgens de monitor is het percentage studenten dat negatief oordeelt over de keuzedelen gestegen van 21 procent (2018) naar 27 procent. Tegelijkertijd is het percentage studenten dat tevreden is over de keuzedelen gedaald van 40 procent (2018) naar 37 procent. Volgens JOB hangt deze ontevredenheid samen met het ontbreken van een daadwerkelijke keuze. De keuzedelen zijn bedoeld om studenten de kans te geven zich via extra vakken te verbreden of te verdiepen. Op veel scholen kunnen studenten echter slechts kiezen uit een zeer beperkt aantal keuzedelen. Soms moeten studenten zelfs verplicht bepaalde keuzedelen volgen.

Verandering

JOB is zeer kritisch over deze cijfers en wil bij de volgende monitor een duidelijke verbetering zien. Volgens JOB kunnen keuzedelen alleen een meerwaarde hebben als studenten echt iets te kiezen hebben. Iedere opleiding zou dan ook een overzichtelijk aanbod van keuzedelen moeten hebben. Het aanbod moet de student voldoende keuzes bieden. Als een student van mening is dat de keuzedelen niet aansluiten bij wat hij wil leren, moet hij verzoeken voor andere keuzedelen kunnen indienen. Het kan zijn dat dit keuzedeel op een andere school plaatsvindt.

Stages

De tevredenheid van studenten over stages laat evenmin een positieve trend zien. Studenten zijn volgens het JOB-onderzoek minder tevreden over de voorbereiding op de stage en de begeleiding door de school. Het percentage studenten dat niet tevreden is over de stagevoorbereiding is gestegen van zo’n 23 procent naar 25 procent. Over de begeleiding door de school tijdens de stage is 28 procent negatief, terwijl dat bij de vorige meting 23 procent was. Studenten zijn meer tevreden over de rol van het stagebedrijf: bijna zeventig procent is tevreden over het leerbedrijf en slechts zo’n 10 procent niet.

Luisteren

De JOB-monitor bevat ook positief nieuws. Zo luisteren scholen steeds beter naar de mening van studenten. Dit jaar geeft de helft van de studenten aan dat school goed luistert naar hun mening. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van 7 procent. Daarnaast weten steeds meer studenten dat er een studentenraad is op school. Aan de JOB-monitor, een grootschalig onderzoek naar de mening van mbo-studenten, is dit jaar door ruim 260.000 studenten meegewerkt.

Het hele onderzoek is hier te lezen.