Verwachte krimp aantal mbo-studenten wordt werkelijkheid

De verwachte krimp in het aantal mbo-studenten doet zich daadwerkelijk voor. Volgend jaar verwachten de scholen zo’n 10.000 studenten minder.

Volgens de meest recente prognoses telt het mbo in het studiejaar 2022-2023 zo’n 492.000 studenten. Een aanzienlijk aantal, maar toch zo’n 10.000 minder dan het afgelopen jaar. Deze krimp is conform voorspellingen die al enige jaren de ronde doen. Het is voor een groot deel een autonoom proces. Demografisch daalt de komende jaren het aantal jongvolwassenen. Een aanvullende factor is de concurrentie van het havo. Jongeren kiezen soms liever voor de route havo-hbo dan voor een route mbo-hbo. Het wettelijk doorstroomrecht vmbo-havo is twee jaar, ondanks protesten van de MBO Raad, ingevoerd.

Verwachting

Naar verwachting daalt het aantal mbo-studenten de komende jaren verder. Op dit moment is de verwachting dat in 2028 zo’n 465.000 studenten een mbo-opleiding volgen.

Leerbanen

Het aantal bbl-leerbanen bevindt zich momenteel op een relatief hoog niveau. Naar verwachting telt het mbo volgend jaar meer dan 130.000 bbl-studenten. Ter vergelijking: in 2015 waren er slechts zo’n 95.000 bbl-studenten. Het aantal leerbanen is altijd sterk afhankelijk van de economische situatie. In een krappe arbeidsmarkt groeit het aantal leerbanen, in tijden van crisis krimpt dit aantal juist. Het ministerie verwacht overigens tot 2028 een permanente daling van het aantal leerbanen, tot weer onder de 100.000. Een krimp van het aantal bbl-studenten betekent meestal automatisch een groei van het aantal voltijds bol-studenten.

Bekijk hier de meeste recente prognoses over het aantal mbo-studenten

Lees ook: Zorgen over sterke krimp aantal mbo-studenten