Kwaliteit van examinering bleef op orde tijdens crisis

De mbo-scholen zijn tijdens de coronacrisis zeer bewust omgegaan met de examinering. Scholen stelden alles in het werk om de waarde van het diploma te behouden. Dat compliment geeft de Onderwijsinspectie aan het mbo.

De inspectie voerde een inventariserend onderzoek uit naar het functioneren van examencommissies tijdens het eerste halfjaar van de coronacrisis. Het onderzoek bestond uit interviews met dertien examencommissies. Daarnaast voerde de inspectie gesprekken met studenten, het Kennispunt Onderwijs en examinering van de MBO Raad, examenleveranciers en het ministerie van Onderwijs.

Diplomawaarde

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de mbo-scholen zeer bewust zijn omgegaan met de examinering. Behoud van diplomawaarde stond voor scholen voorop. De examencommissies hebben intensief contact gehad met de opleidingsteams over mogelijke aanpassingen in de examinering. Waar examens in de beroepspraktijk geen doorgang konden vinden, werden alternatieven gezocht. Soms ging het om een simulatie op school, soms op stageresultaten. Teams deden tijdens dit halfjaar volop ervaring op met alternatieve vormen van examinering. Het gaat dan bijvoorbeeld om portfolio’s en criteriumgerichte interviews. Deze ervaringen kunnen in de toekomst hun waarde hebben.

Hectiek

Voor examencommissies was de werkdruk hoog. Zij zochten, zo schrijft de inspectie, ‘hun weg in de hectiek van de coronacrisis’. De toegenomen dialoog met de opleidingsteams zorgde ook voor een versterking van de positie van de examencommissies. Bij de examinering van keuzedelen en het vak rekenen maakten sommige scholen gebruik van de geboden vrijstellingen. Andere scholen hielden juist vast aan deze examens. Bij sommige scholen werd het aan teams overgelaten om hierin een keuze te maken.

Vervolgonderzoek

Waar examinering vaak als kwetsbare schakel binnen het mbo wordt gezien, is de inspectie nu dus lovend over de kwaliteit van de examinering. Komend najaar voert de inspectie een nieuw onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van examinering en diplomering in het mbo.

Lees hier het onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Lees ook: Examinering in coronatijd vaak complexe operatie