Kwaliteit verkorte mbo-opleidingen goed op orde

Op de meeste mbo-instellingen zijn de verkorte opleidingen van goede kwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie. Verkorte mbo-opleidingen leveren een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in een veranderende arbeidsmarkt.

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie richtte zich op de verkorte mbo-opleidingen die in het niet-bekostigd onderwijs worden aangeboden. Deze opleidingen wijken af van de wettelijk voorgeschreven studieduur voor een erkend diploma. Afwijken mag alleen indien de instelling geen overheidsgeld ontvangt voor de opleiding.

Bekostigd of niet-bekostigd
In Nederland volgen ongeveer 34.000 mbo studenten een niet-bekostigde opleiding tegenover 496.000 mbo studenten aan de bekostigde opleidingen. Verkorte opleidingen duren meestal twee keer zo kort en komen vaak voor in de sector Zorg en Welzijn op niveau vier. Ook bestaat er een derde leerweg, deze worden aangeboden door zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen. Voor deze opleidingen geldt geen voorgeschreven studieduur of onderwijstijd. Om die reden worden ze bekostigd en contractactiviteiten genoemd. Het lesgeld in het reguliere mbo is ongeveer € 1.155 per jaar, in de niet-bekostigde sector is dit minimaal twee keer zo hoog.

Kenmerken
De verkorte opleiding is niet geschikt voor iedere student, het zijn intensieve programma’s die veel motivatie, discipline en zelfstandigheid eisen. Ideaal voor volwassenen of jongeren die snel hun diploma nodig hebben. Ook de instelling moet ruimte hebben voor intensieve begeleiding aan kleine groepen. Door het hoge tempo ligt de focus op de beroepsgerichte vakken. Een goede opzet is dan ook noodzakelijk, zomaar een bestaande opleiding inkorten is niet de bedoeling volgens de Inspectie.

Aanbevelingen
De Inspectie doet in het rapport een aantal aanbevelingen voor de aanbieders van verkorte opleidingen. Zo adviseert de inspectie om meer aandacht te besteden aan de begeleiding van het leerbedrijf, deze moet intensief zijn en studenten moeten de tijd krijgen om te leren op de werkplek. Ook vindt de inspectie het verstandig om de verschillen tussen niet-bekostigde en bekostigde opleidingen te verduidelijken op het punt van studieduur en onderwijstijd.

Lees hier het volledige rapport