Landelijk model mbo-verklaring gepubliceerd

Het ministerie van Onderwijs heeft een landelijk model voor de mbo-verklaring ontwikkeld. Vanaf komend studiejaar hebben studenten die voortijdig school verlaten recht op zo’n verklaring.

Studenten die zonder diploma van school af gaan hebben vanaf komend studiejaar recht op een mbo-verklaring. Dit document maakt duidelijk welke onderdelen van de opleiding de student met succes heeft gevolgd. Veel scholen werken ook nu al met zo’n verklaring, meestal ‘instellingsverklaring’ genoemd. In de wet ‘Versterken positie mbo-studenten’ is echter opgenomen dat studenten voortaan recht hebben op een mbo-verklaring. Als de student jonger dan 23 jaar is, moet de school zelfs verplicht de verklaring uitreiken. Doel hiervan is de student een betere uitgangspositie te geven bij het vinden van werk of het volgen van een andere opleiding.

Model

Om de waarde van de mbo-verklaring te vergroten heeft het ministerie van Onderwijs een landelijk model ontwikkeld. Volgens het model worden op de verklaring in ieder geval de examenresultaten en de resultaten van de beroepspraktijkvorming getoond. De verklaring maakt primair duidelijk welke examens de student met goed gevolg (een 5,5 of hoger) heeft afgelegd. Daarnaast bevat de verklaring ook een (apart) overzicht van de examens waar een onvoldoende voor gehaald is. Dit overzicht wordt als afzonderlijk document aan de mbo-verklaring toegevoegd, zodat de student zelf kan beslissen of hij de mbo-verklaring met of zonder totaaloverzicht aan de werkgever toont. De school kan ervoor kiezen speciaal ‘waardepapier’ te gebruiken, om zo fraude tegen te gaan.

Persoonlijk

Het is de bedoeling dat de examencommissie de mbo-verklaring persoonlijk uitreikt aan de student. Als dit niet mogelijk is, kan de school de mbo-verklaring ook via de post opsturen. Bij het uitreiken van de verklaring informeert de school de student over de mogelijkheden om terug te keren naar het onderwijs om alsnog een diploma te halen.

Certificaten

De wet bevat straks drie verschillende einddocumenten. In de eerste plaats natuurlijk het diploma, dat de student bij afronding van een volledige opleiding krijgt. Daarnaast is er het mbo-certificaat, dat scholen kunnen verstrekken als een vastgesteld onderdeel van een opleiding is afgerond. De derde mogelijkheid is dus de mbo-verklaring, voor studenten die zonder succes hun opleiding verlaten.

Bekijk een presentatie van het ministerie van Onderwijs over de mbo-verklaring

Lees ook: Eerste mbo-certificaten uitgereikt aan zorgmedewerkers