Leiden krijgt ‘gemeenschap van mbo-colleges’

In Leiden komt op termijn een gemeenschap van mbo-colleges. Een snelle fusie met het ID College is voorlopig van de baan.

Er is een oplossing voor het acute probleem van ROC Leiden. Minister Bussemaker stelt eenmalig € 40 miljoen beschikbaar om de huisvestingslasten van de geplaagde mbo-instelling te verlichten. Op termijn moet er in de regio Leiden een ‘gemeenschap van mbo-colleges’ komen. Dit proces zal vanuit het ROC Leiden geleid worden door Ricardo Winter, momenteel lid van de Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam. Dit schrijft minister Bussemaker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer tijd
Eerder meldde het ministerie dat ROC Leiden zou worden overgedragen aan het ID College. Nu acht Bussemaker het echter verstandiger om meer tijd te nemen om uiteindelijk te komen tot een ‘gemeenschap van mbo-colleges’. Deze bestuurlijke vernieuwing, geïntroduceerd in de visiebrief ‘Ruim baan voor vakmanschap‘ (juni 2014), beoogt meerdere kleinschalige colleges binnen één bestuurlijke entiteit te laten functioneren. De komende tijd kan benut worden om geleidelijk naar zo’n nieuwe scholengemeenschap van ‘klein binnen groot’ te groeien.

Huisvesting
Ten aanzien van de huisvestingslasten, de ‘molensteen’ van ROC Leiden, is een doorbraak bereikt. Onderhandelingen met de verhuurders hebben ertoe geleid dat de huisvestingslasten op een acceptabel niveau worden gebracht. Het is de bedoeling het pand bij het Centraal Station af te stoten en de huur van het tweede pand (Lammenschans) is aanzienlijk verlaagd. De kosten hiervan, zo’n € 40 miljoen, worden betaald uit reguliere mbo-middelen, dus door de sector zelf.

Commissie
Om lering te trekken uit de problemen van ROC Leiden is een commissie ingesteld die de ontstane situatie nader gaat onderzoeken. Deze commissie, onder leiding van PvdA-senator Pauline Meurs, sluit aan bij de eerdere commissie die onderzoek deed naar de problemen van Amarantis (onder leiding van Femke Halsema).