Lerarenregister: nog veel vragen in Eerste Kamer

Binnen de Eerste Kamer bestaat nog de nodige twijfel over nut en noodzaak van het lerarenregister. De fracties vragen zich onder andere of hoe de regering aankijkt tegen de protestactie van ‘Leraren in actie’.

Het wetsvoorstel over het lerarenregister is bepaald geen hamerstuk in de Eerste Kamer. Bijna alle fracties hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid nadere vragen te stellen aan de regering over het wetsvoorstel. Uit de vragen blijkt dat veel fracties nog twijfelen over nut en noodzaak van een wettelijk lerarenregister. ‘Welk probleem wordt hiermee opgelost’, zo wil bijvoorbeeld de PvdA-fractie weten.

Sanctie
De PvdA-fractie plaatst verder vraagtekens bij de sanctie die leraren kan treffen die hun registratie kwijt raken, namelijk het verlies van lesbevoegdheid. ‘Acht de regering deze sanctie werkbaar in de context van het lerarentekort?’, zo vraagt de PvdA zich af. ‘En in hoeverre is de regering van mening dat de sanctie evenredig is?’

Dilemma
Volgens de SGP-fractie creëert het wetsvoorstel een onoplosbaar dilemma voor schoolbestuurders Als een leraar geschrapt wordt uit het lerarenregister, dan kan deze geen les meer geven. Maar de leraar is dan nog wel in dienst. Kan het schoolbestuur de leraar dan zomaar ontslaan? En wat als de cao dat niet toestaat, zo vraagt de SGP zich vertwijfeld af.

Stop dit register
De fracties vragen zich ook af hoe de regering aankijkt tegen de actie ‘Stop dit lerarenregister’ van lerarenorganisatie ‘Leraren in actie’. De SP-fractie wil weten hoe de regering het feit beoordeelt dat er binnen een week ruim 17.000 handtekeningen zijn opgehaald tegen het wetsvoorstel. Dit aantal is ondertussen overigens al opgelopen tot meer dan 21.000…

De antwoorden op de gestelde vragen worden pas medio december verwacht.

Lees ook: Spanning rond ‘dit lerarenregister’ loopt op