Leven lang ontwikkelen: ministerie verkent ‘wettelijke taak’ scholen

Een langgekoesterde wens van de MBO Raad is het krijgen van een wettelijke taak rond het verzorgen van onderwijs voor volwassenen. Het ministerie is bereid de meerwaarde van zo’n taakverbreding te verkennen.

Dat staat in de uitwerking van de Onderwijsagenda LLO die de ministers van Onderwijs en van Sociale Zaken hebben uitgebracht. In de agenda constateren de ministers dat de rol van de publieke scholen (mbo, hbo en universiteit) bij de scholing van volwassenen nog beperkt is. Volgens scholen komt dit onder andere door het ontbreken van een wettelijke opdracht. Werkgevers en werkenden zijn daarnaast van mening dat het formele onderwijs  te weinig ‘vraaggericht, flexibel en wendbaar’ is om goed in te spelen op onderwijsvragen van volwassenen.

Zwaar middel

De MBO Raad dringt al langer aan op het verkrijgen van een wettelijke opdracht om onderwijs voor volwassenen te verzorgen. Nu kunnen mbo-scholen dit soort programma’s aanbieden, maar er zijn allerlei belemmeringen. Zo is het administratief lastig om publieke en private taken met elkaar te vermengen. Het ministerie van Onderwijs staat positief tegenover het idee om de publieke infrastructuur van de mbo-scholen te benutten voor het onderwijs aan volwassenen. Tegelijkertijd noemt de minister in de agenda de formele verbreding van de wettelijke taak van publieke scholen ‘een zwaar middel’ en ‘een verregaande maatregel’. Problematisch is vooral dat de private opleiders zich benadeeld zullen voelen. In de Onderwijsagenda LLO schrijven de ministers dat zij het gelijke speelveld tussen publieke en private opleiders ‘in beginsel willen bewaken’.

Geen bekostiging

Als er al een wettelijke opdracht komt voor publieke scholen om onderwijs aan volwassenen te verzorgen, zal dat niet gepaard gaan met een vorm van publieke bekostiging. Werkgevers of werknemers zullen de opleidingen moeten betalen. Volgens de publieke scholen is dit geen probleem. Het zou al enorm helpen als scholen geen last meer zouden hebben van administratieve belemmeringen.

Eindeloze reeks

In de Onderwijsagenda LLO worden diverse verkenningen aangekondigd. Naast een verkenning rond de verbreding van de wettelijke taak van publieke scholen, gaat het onder andere ook om een onderzoek naar ‘microcredentials’ en certificaten. Het ideaal hierbij is dat werkenden met kleine eenheden hun vaardigheden stap voor stap kunnen uitbreiden. Zo worden er de komende tijd aan de al eindeloze reeks van rapporten over leven lang ontwikkelen nog verdere verkenningen toegevoegd. Een nieuw kabinet heeft dan weer de kans om de verkenningen om te zetten in beleid.

Lees hier de Onderwijsagenda LLO

Lees ook: Verkiezingsprogramma’s: grotere rol scholen bij leven lang ontwikkelen