Maken sneltesten fysiek onderwijs weer mogelijk?

Bieden sneltesten de mogelijkheid om het fysieke onderwijs weer te laten doorgaan? Vanaf maandag 18 januari starten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool een proef. Studenten van het Noorderpoort College helpen mee.

Bij de proef krijgen studenten voorafgaand aan een tentamen een sneltest. Binnen drie uur volgt de uitslag. Is de test negatief, dan mogen studenten op de gebruikelijke manier het tentamen maken. Studenten die positief testen kunnen het tentamen online doen. De proef met sneltesten is een eerste stap op weg naar het hervatten van fysiek onderwijs.

Noorderpoort

Studenten van Noorderpoort ondersteunen bij het afnemen van de tests. Het gaat om studenten van de opleiding Doktersassistent. Studenten vanuit de opleidingen Financiële en administratieve beroepen helpen met het verwerken van de gegevens. Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de GGD zijn bij de proef betrokken.

Plan

De pilot valt binnen het plan van het ministerie van Onderwijs om te onderzoeken hoe meer fysiek onderwijs mogelijk is. In eerste instantie wordt gekeken naar testen voorafgaand aan fysieke tentamens. Komende maand zullen er ook pilots starten bij andere universiteiten, hogescholen en mbo-scholen.

Foto: Noorderpoort studenten helpen bij de sneltesten