Manifestatie over de toekomst van het groene onderwijs

Vanmiddag vindt in Utrecht de Groenpact Manifestatie plaats. Minister Carola Schouten neemt de toekomstplannen voor ‘Groenpact 2.0’ in ontvangst. Tevens wordt bekend wie de Impactprijs Groen Onderwijs 2018 heeft gewonnen.

Nederland wil zich internationaal profileren met kennis en innovatie op agrarisch gebied. De ambities daarvoor zijn opgetekend in de Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025 (het ‘Groenpact’). Om het groene onderwijs toekomstbestendig te maken willen scholen het onderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarvoor zullen ze meer moeten gaan samenwerken met elkaar, maar ook met andere mbo-scholen, bedrijven en overheden. Tijdens de Groenpact Manifestatie is zowel in het plenaire deel als tijdens de interactieve workshops te zien hoe de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven gestalte krijgt. Hoofdgast is landbouwminister Carola Schouten.

Impactprijs
Op de manifestatie wordt de eerste ‘Impactprijs groen onderwijs’ uitgereikt. Twaalf projecten maken kans op deze prijs. In de categorie mbo zijn genomineerd:
• Het groenste transferium van Nederland (Helicon Den Bosch), een project dat laat zien hoe je een groen transferium kunt maken waar je dieren en planten kunt huisvesten in een mensintensief gebied.
• Broedproject van ei tot kipfilet (Aeres MBO Almere), een project over bewustwording op het gebeid van voedselproductie. Studenten leren vaardigheden, maar denken ook na over ethische vraagstukken.
Oratorio of a million souls (Nordwin College), een kunstzinnig hoveniersproject van duurzame en ecologische materialen voor het behoud van de wilde bij.

Green Deal
Ook wordt in aanwezigheid van de minister de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw ondertekend. Deze moet er voor zorgen dat natuurinclusieve landbouw een integraal onderdeel wordt van het groene onderwijs. Dat is belangrijk, want de biodiversiteit van onze landbouwgronden gaat mede door schaalvergroting en intensivering achteruit. Met ‘green deals’ wil de overheid de overgang naar een duurzame economie versnellen. Om op die manier initiatieven van bedrijven, burgers en kennisinstellingen een steuntje in de rug te geven.

Bekijk hier het programma van de Groenpact Manifestatie

Lees ook: Nog dit jaar extra budget voor groene opleidingen