MBO Brigade: broedplaats over ‘Vernieuwingen vasthouden’

De MBO Brigade organiseert op 12 oktober een online sessie over het onderwerp ‘Vernieuwingen vasthouden’. In hoeverre hebben de innovaties die scholen in de coronaperiode hebben doorgevoerd blijvende waarde?

Ondanks of juist dankzij corona is er de afgelopen periode binnen de mbo-scholen veel geïnnoveerd in onderwijs en examinering. Deze uit nood geboren oplossingen hebben vaak tot mooie innovaties geleid. Vanuit de sector klinkt een steeds luidere wens om een deel van de bedachte initiatieven te behouden.

Digitaal examineren

De MBO Brigade is benieuwd welke initiatieven volgens docenten het behouden waard zijn. Wat heb je daar als onderwijsteam voor nodig? Tijdens de online bijeenkomst worden twee interessante casussen aan de orde gesteld. In de eerste plaats ‘online leren’, in samenwerking met ROC A12, en in de tweede plaats ‘digitaal examineren’ in samenwerking met MBO Amersfoort.

De online sessie vindt plaats op 12 oktober van 15.30 tot 17.00. Inschrijven kan hier.