MBO Card wordt uitgebreid met cultuurbudget

Vanaf volgend studiejaar kunnen mbo-studenten een cultuurbudget op hun MBO Card krijgen. Op die manier wil staatssecretaris Gunay Uslu een impuls geven aan het cultuuronderwijs binnen het mbo.

De komende twee jaar gaat een pilot met cultuurbudget voor mbo-studenten lopen. Als een mbo-school zelf 10,50 euro per student investeert, verdubbelt de overheid dit bedrag. Daarmee is er per student een bedrag van 21 euro beschikbaar. Daarnaast heeft iedere student recht op CJP-korting.

Impuls

Het CJP, de uitvoerder van de MBO Card, is blij me het plan. Directeur Walter Groenen: ‘Deze maatregel gaat een enorme impuls geven aan het cultuuronderwijs binnen het mbo. In het voortgezet onderwijs ondernemen de leerlingen jaarlijks meer dan 1,1 miljoen culturele activiteiten met de Cultuurkaart bij een deelname van 80% van alle scholen. We verwachten dat dit ook in het beroepsonderwijs mogelijk is. Want waarom zou een 17 jarige vwo’er wel een culturele activiteit mogen doen, en een 17 jarige mbo-student niet?’

Bonus

Deelname van de school is dus noodzakelijk in het voorgestelde model. Als de school niet 10,50 euro wil inleggen, is er ook een alternatieve variant beschikbaar. De student ontvangt dan een bonus die alleen voor individuele activiteiten kan worden ingezet. Nieuw is dat scholen direct kunnen beschikken over een MBO Card dossier, waarmee docenten en studenten hun culturele ervaringen kunnen vastleggen, en waarin lesopdrachten kunnen worden gedeeld.

Diepgang

Studentenorganisatie JOB is positief over het plan. Voorzitter Quin Blokzijl: ‘We zijn blij met de pilot MBO Card met budget. Cultuur kan het mbo verrijken. Het geeft diepgang en plezier aan het onderwijs. Door de pilot MBO Card met budget kan iedere mbo-student makkelijker kennismaken met cultuur.’ 

Aanmelden

Scholen kunnen zich vanaf september 2022 aanmelden. De budgetten kunnen vanaf het najaar 2022 worden besteed. Nog niet zo heel lang geleden leek de MBO Card een vroege dood te sterven. De Tweede Kamer stak toen een stokje voor het plan van minister Van Engelshoven om de stekker uit de cultuurkaart te trekken.

Lees ook: MBO Card blijft en wordt uitgebreid