MBO-colleges niet wetttelijk verplicht

Een wettelijke verplichting om tot mbo-colleges te komen is voorlopig van de baan. Minister Jet Bussemaker wil nu via de kwaliteitsafspraken tot kleinschaligheid in het mbo komen.

Onder druk van de Tweede Kamer laat minister Bussemaker haar oorspronkelijke idee van verplichte mbo-colleges los. Een vrijwel unanieme Tweede Kamer steunt het streven naar menselijke maat, maar wil geen verplichte reorganisaties. ‘Kleinschaligheid is goed’, stelde Paul van Meenen (D66), ‘maar we kunnen het niet vanuit Den Haag afdwingen.’

‘Leerfabrieken’
In het debat was, zoals verwacht, veel kritiek op de toon van de brief van de minister. Met name het gebruik van het begrip ‘leerfabrieken’ was veel Kamerleden – in navolging van zo’n beetje de hele sector – in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Michel Rog (CDA) heeft de minister met dit lelijke woord de hele sector te kijk gezet. Minister Bussemaker verdedigde zich door uit te leggen dat zij slechts het onbehagen dat nu eenmaal bestaat heeft willen verwoorden. De meerderheid van de Kamer nam met deze uitleg genoegen: ‘Het is wat ongelukkig opgeschreven, maar de intenties van de minister zijn goed’, aldus Van Meenen.

Kwaliteitsafspraken
In plaats van een wettelijke regeling wil de minister nu kleinschaligheid nastreven via de kwaliteitsafspraken. Zij wil de komende tijd met de scholen afspraken maken over indicatoren die iets zeggen over de menselijke maat, zoals studenttevredenheid. De aanvulling op de kwaliteitsafspraken zouden vanaf 2017 in werking kunnen treden. Minister Bussemaker waarschuwde wel dat zo’n aanvulling nog heel wat voeten in de aarde zal hebben: ‘Het is geen appeltje-eitje. Het Bestuursakkoord moet bijvoorbeeld aangepast worden’.

Samenwerkingsschool
De minister maakte duidelijk toch met een wetsvoorstel te komen over menselijke maat in het mbo. Met de wet wil de minister de samenwerkingsschool mogelijk maken. Bij dit model zijn twee mbo-scholen samen verantwoordelijk voor een gezamenlijke opleiding. Ook de figuur van de collegedirecteur zal een wettelijke basis krijgen. Tot slot is het ook de bedoeling om het toezicht van de inspectie in de toekomst primair op het niveau van het college te richten in plaats van de gehele mbo-instelling.

Kleine scholen
Veel Kamerleden vroegen aandacht voor de positie van kleine scholen als ROC TOP. Michel Rog: ‘Het CDA wil kleine scholen beschermen. Een kleine school als MBO Utrecht moet naast een grote als ROC Midden Nederland kunnen blijven bestaan.’ Andere Kamerleden spraken de vrees uit dat grote scholen de Commissie Macrodoelmatigheid zouden kunnen misbruiken om monopolies te creëren. Minister Bussemaker maakte duidelijk dat dit zeker niet de bedoeling van de wetgeving macrodoelmatigheid kan zijn. Ze zegde toe dit in de gaten te houden.

Lees ook ‘Geen monopolie in Zoetermeer’ over het tweede advies van de commissie Macrodoelmatigheid.

Lees hier de volledige bijdrage van Anne-Wil Lucas (VVD)