MBO-diner in teken van leven lang leren

De bestaande infrastructuur van het mbo kan nog beter benut worden om werkenden bij te scholen. In een ‘circulair mbo’ komen werknemers van tijd tot tijd terug om bij te leren. Dat ideaal wordt breed gedeeld, zo bleek tijdens het jaarlijkse mbo-diner.

Tijdens het mbo-diner, telkens aan het begin van het schooljaar, gaan vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar in gesprek over een actueel thema. Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van ‘een leven lang ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’. Volgens minister Van Engelshoven wordt periodieke bijscholing in de toekomst steeds belangrijker. Zij ziet hier een belangrijke taak voor scholen en bedrijven: ‘Het mbo biedt een groeiend aantal mogelijkheden om de beroepsbevolking up-to-date te houden, en zo aan die vraag tegemoet te komen. We moeten de bestaande infrastructuur beter benutten. Het bedrijfsleven draagt hier een medeverantwoordelijkheid.’

Samenwerking
Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van SBB, is het met de minister eens: ‘We zien tekorten op de arbeidsmarkt. Tot 2030 zijn er alleen al in de technische sector 120.000 nieuwe medewerkers nodig en in dezelfde periode hebben 500.000 mensen een omscholingsbehoefte. Het mbo staat voor de geweldige uitdaging alle generaties te gaan bedienen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij cruciaal.’ Ook Jacco Vonhof, de kersverse voorzitter van MKB-Nederland, steunt de ambities. Hij benadrukte nog maar eens het belang van praktijkleren via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor veel doelgroepen biedt deze leerweg de mogelijkheid om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Hangar
Het mbo-diner vond dit jaar plaats in de hangar van het MBO College Airport in Hoofddorp, een van de opleidingslocaties van het ROC van Amsterdam. Studenten van het ROC van Amsterdam verzorgden de praktische ondersteuning van de avond.

Op dinsdag 9 oktober debatteert de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs over het thema leven lang leren. De langverwachte brief van het kabinet over dit onderwerp zal een dezer dagen verschijnen.

Lees ook:
Doorbraak rond leven lang leren nog ver weg
Doe-agenda leven lang ontwikkelen start met praten