‘Mbo-docenten ervaren spanningen in cultureel-diverse klassen’

Veel mbo-docenten die lesgeven aan cultureel-diverse klassen hebben te maken met spanningen die voortkomen uit cultuurverschillen. Docenten weten vaak ook niet goed hoe ze met dit soort ‘waarden-geladen spanningen’ moeten omgaan.

Dat blijkt uit onderzoek van Kennedy Tielman van de Hogeschool Fontys. In het onderzoek zijn zestien mbo-docenten ondervraagd over spanningen in cultureel-diverse klassen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als homoseksualiteit of de positie van de vrouw. De ondervraagde docenten zijn afkomstig van mbo-scholen met veel studenten met een migratieachtergrond. Drie van hen hebben zelf een migratieachtergrond. Opvallend is dat deze drie docenten geen waarden-geladen spanning in de klas ervaren.

Respect

De helft van de docenten geeft aan dat het geven van terugkoppeling aan studenten met een migratieachtergrond lastig kan zijn. Sommige studenten ervaren snel een gebrek aan respect of voelen zich beledigd. Met name vrouwelijke docenten hebben hier last van. Zo vertelt een vrouwelijke docent dat een student haar tijdens een begeleidingsgesprek weigert aan te kijken. Ook blijkt uit het onderzoek dat veel docenten het moeilijk vinden een onderwerp als homoseksualiteit in de klas te bespreken. Vooral studenten met een islamitische achtergrond reageren daar sterk op. Het komt regelmatig voor dat docenten om die reden dit soort onderwerpen niet aan de orde stellen.

Vaardigheden

Uit het onderzoek blijkt dat veel docenten het moeilijk vinden om met culturele spanningen om te gaan. Docenten beschikken nog niet over de benodigde cultureel-diverse vaardigheden. Om hen daarbij te helpen is het belangrijk eerst goed inzicht te hebben in de aard van de spanningen die zich in de klassen voordoen. De onderzoekers benadrukken dat het gaat om een kleinschalig onderzoek. Verder onderzoek kan helpen docenten meer vaardigheden aan te leren. Het kan daarbij ook nuttig zijn om te kijken naar de ervaringen van een multiculturele stad als Londen.

Lees hier het volledige (Engelstalige) artikel