MBO Raad maakt inzet verkiezingen bekend via mbo-helden

Via de interactieve website MBO-helden maakt de MBO Raad haar inzet bij de verkiezingen bekend. Jongeren moeten hun dromen kunnen najagen en iedere Nederlander moet een budget krijgen om zich tijdens het werkend leven te blijven ontwikkelen.

Met de website mbohelden.nl maakt de MBO Raad op creatieve wijze het belang van het middelbaar beroepsonderwijs duidelijk. Op een interactieve kaart zijn twintig politici afgebeeld, die elk een bepaald beroep uitbeelden. Bij doorklikken wordt duidelijk wat de inzet van de MBO Raad bij de verkiezingen is. De Raad heeft drie grote wensen: een landelijk systeem van leerrechten, een grotere rol voor het mbo bij de re-integratie van werkzoekenden en een sterke beroepsroute voor jongeren vanaf 15 jaar.

Leerrechten

De MBO Raad wil dat een nieuw kabinet werk maakt van een landelijk systeem van leerrechten. Iedere Nederlander moet de beschikking krijgen over een persoonlijk budget, waarmee hij of zij zich gedurende het werkend leven kan blijven ontwikkelen. Het budget kan worden ingezet voor bijscholing en zou, wat de MBO Raad betreft, bij een erkende opleider moeten worden besteed: ‘Iedere burger in ons land wordt in staat gesteld zich ook na het behalen van een beroepsdiploma via kortdurende trajecten te blijven ontwikkelen op het mbo.’ De STAP-regeling, die het huidige kabinet heeft ontwikkeld, is slechts een kleine stap in de goede richting. Met deze STAP-regeling kunnen vanaf 2022 Nederlanders een subsidie krijgen van 1.000 euro voor bijscholing. Het jaarlijkse budget hiervoor bedraagt 200 miljoen euro. Bij een landelijk systeem van leerrechten is jaarlijks een miljardenbudget nodig.

Uitkeringsgerechtigden

Wat de MBO Raad betreft kunnen de mbo-scholen ook een veel grotere rol spelen bij de scholing van uitkeringsgerechtigden. Meer dan 300.000 Nederlanders staan nu langs de kant. Via het mbo kunnen zij een vak leren. Een ‘kontje’ kan uitkeringsgerechtigden perspectief bieden op een baan in kansrijke sectoren als transport of energie. Voor deze groep kunnen de mbo-scholen scholingsafspraken maken met UWV en gemeenten.

Beroepsroute

Tot slot pleit de MBO Raad ook voor een sterke beroepsroute voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar. Pas op het 15e levensjaar zouden jongeren moeten kiezen voor of een academische route (vwo) of een beroepsroute (havo/vmbo). Beide routes zijn verschillend, maar wel gelijkwaardig. De MBO Raad is overigens geen voorstander van te veel sturing bij de beroepskeuze van jongeren: ‘Van mbo-scholen wordt verwacht dat ze jongeren met zachte hand dirigeren naar tekortsectoren als de zorg. Maar de invloed van de scholen is beperkt: jongeren kiezen zelf wat ze willen worden.’ Het is volgens de MBO Raad vooral belangrijk dat jongeren hun dromen kunnen najagen: ‘Iedere jongere die dicht bij zichzelf blijft en de moed heeft om zijn of haar talent te ontwikkelen, verdient een warm applaus en ondersteuning vanuit de overheid om zijn of haar dromen waar te maken!’

Bekijk de website MBO-helden

Lees alles over de verkiezingen in ons dossier