MBO Raad vraagt nogmaals om nationaal scholingsakkoord

Een nationaal scholingsakkoord moet ervoor zorgen dat leven lang ontwikkelen een succes wordt. Onderdelen van zo’n akkoord zouden een alternatief voor de verdwenen scholingsaftrek en een leven lang leren-krediet moeten zijn. Dat schrijft de MBO Raad in een brief aan de Tweede Kamer.

Om werknemers actief en wendbaar te houden moeten de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen goed geregeld worden. In het bestuursakkoord dat Ton Heerts en minister Van Engelshoven vorige week tekenden is afgesproken dat de mbo-scholen zich meer gaan richten op een leven lang ontwikkelen. Een ‘permanente leercultuur’ is volgens Heerts nodig om aan de grote vraag naar vakmensen blijvend te kunnen voldoen. Volgens het bestuursakkoord zijn de mbo-scholen klaar voor hun deel van de klus.

Krediet
Om een doorbraak te realiseren rond leven lang ontwikkelen moeten verder ook werknemers meer gefaciliteerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lening (krediet) voor volwassenen die kiezen voor een leerwerkplek. Ook zou er een goede opvolger moeten komen van de afgeschafte scholingsaftrek. In het verleden was bijscholen financieel aantrekkelijk omdat een deel van de kosten aftrekbaar waren voor de werkgever.

‘Skills-akkoord’
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken roept de MBO Raad de Kamerleden op om tot nationaal scholingsakkoord te komen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft toegezegd nog voor de zomer een ‘skills-akkoord’ te presenteren. Het is de bedoeling dat ook de SER nauw betrokken is bij dit akkoord.

Lees ook: MBO Raad ‘Zorg voor een nationaal akkoord leven lang ontwikkelen’