MBO Raad wil structurele alliantie met gemeenten

De MBO Raad wil dat mbo-scholen vaste partners worden van gemeenten bij het uitvoeren van het regionale arbeidsmarktbeleid. De belangenorganisatie van mbo-scholen hoopt zo onder meer complexe aanbestedingsprocedures te voorkomen.

‘Aan de slag’, zo heet het gezamenlijke document dat de MBO Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben uitgebracht. In het document, dat ook bedoeld is voor de onderhandelaars aan de formatietafel, spreken de twee organisaties uit structureel samen te willen werken bij de uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleid. De samenwerking die nu tijdens de coronacrisis van de grond komt, in de vorm van regionale mobiliteitsteams, moet na de crisis in stand blijven ‘met bijbehorende wet- en regelgeving en budgetten’.

Infrastructuur

Concreet hopen MBO Raad en VNG samen een ‘publieke infrastructuur voor leven lang ontwikkelen’ te kunnen creëren. De mbo-scholen zouden vaste partner moeten worden van gemeenten bij alles wat met werk en scholing te maken heeft. Het gaat dan zowel om het bestrijden van jeugdwerkloosheid als het omscholen van werknemers. De MBO Raad ziet het liefst dat mbo-scholen een soort ‘preferred supllier’ worden voor gemeenten. Er zouden duurzame financiële afspraken moeten komen, om zo complexe aanbestedingen te voorkomen. Op dit moment moeten regionale mobiliteitsteams hun scholing nog via een aanbestedingsprocedure inkopen.

Regeerakkoord

Als service aan de formerende partijen hebben MBO Raad en VNG vast enkele mogelijke passages uit een regeerakkoord geschreven. Hierin is onder andere de ambitie verwoord dat iedere Nederlander een persoonlijk ontwikkelbudget krijgt, waarmee hij of zij zich gedurende de loopbaan kan bijscholen. De mbo-scholen zouden zich moeten ontwikkelen tot ‘centra voor beroepsonderwijs en innovatie’, waar naast diplomagerichte opleidingen ook allerlei korte modules worden aangeboden.

Private opleiders

Uit de alliantie tussen MBO Raad en VNG blijkt dat de belangenorganisatie mbo-scholen vol inzet op een grote rol van de publieke mbo-scholen bij het leven lang ontwikkelen. Op dit moment is het grootste deel van deze opleidingsmarkt nog in handen van private opleiders.

Lees hier het document ‘Aan de slag – alliantie VNG en MBO Raad’

Lees ook: MBO Raad maakt inzet verkiezingen bekend via MBO Helden