Meer mbo’ers kiezen voor metaal

Het aantal jongeren dat kiest voor een opleiding in de techniek stijgt. In vergelijking met vorig jaar is het aantal studenten in de metaal, elektro- en installatietechniek met 3 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van kennis- en adviescentrum Kenteq.

De stijging komt vooral door de groei van het aantal voltijds studenten (bol). Niet elke opleidingsrichting profiteert van de toename. Vergeleken met schooljaar 2013 – 2014 is het totaal aantal mbo-studenten in de installatietechniek met zo’n 6,5 procent gedaald. In de elektrotechniek is een daling van 2 procent te zien. Terwijl het aantal mbo’ers in de metaal met bijna 6,5 procent is gestegen.

Belangrijkste kwalificatiedossiers
Van de 24 kwalificatiedossiers van Kenteq zijn de volgende vijf de belangrijkste: Middenkader engineering, Installeren, Metaalbewerken, Machinebouw mechatronica en Service apparatuur en installaties. Samen zijn deze dossiers goed voor driekwart van de mbo-studenten in de metaal, elektro- en installatietechniek. Het aantal studenten Middenkader engineering neemt al vrij lang toe. Vanaf 2009 groeit ook het dossier Machinebouw mechatronica. De dossiers Installeren en Service apparatuur en installaties vertonen sinds 2008 een sterke afname.

Niveau 3 en 4
Bij de verdeling naar opleidingsniveau valt de ongunstige ontwikkeling van mbo-niveau 2 op. Deze daling is al sinds 2008 gaande en komt alleen voor in de bbl. Ten opzichte van schooljaar 2013 – 2014 was er een daling met bijna 7 procent. De niveaus 3 en 4 doen het aanzienlijk beter. Niveau 3 laat een stijging van bijna 11 procent zien. Niveau 4 kent een toename van bijna 7 procent. Het zijn vooral bol-studenten die voor deze positieve percentages zorgen.

Arbeidsmarktregio’s
Verspreid over Nederland zijn er grote regionale verschillen in het aantal mbo’ers dat een technische opleiding volgt. Opvallend is dat in de arbeidsmarktregio’s Rijk van Nijmegen, Stedendriehoek en Rivierenland sinds 2006 het aantal mbo’ers met een kwart is afgenomen. In vergelijking met het afgelopen schooljaar doen vooral Zuid-Limburg, Drenthe en Rijk van Nijmegen het slecht. De sterkste toename is te zien bij Drechtsteden met een stijging van zo’n 13 procent. Ook Midden-Holland en Helmond-De Peel doen het goed met een toename van ruim 10 procent.

Meer weten?
Kenteq heeft vier onderzoeksberichten opgesteld die meer informatie geven:
Ontwikkeling mbo-studenten (2006-2014)
Mbo-studenten naar kwalificatie en dossier (2006-2014)
Regionale verdeling mbo-studenten per kwalificatiedossier (2014)
Regionale verdeling mbo-studenten per kwalificatie (2014)