Instroom mbo’ers in hoger onderwijs groeit weer

De doorstroom van mbo naar hbo is in 2016 flink gestegen. Het tijdelijke negatieve effect van het leenstelsel lijkt uitgewerkt.

Het aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo is in 2016 met zo’n 6% gestegen. Daarmee lijkt het tijdelijke effect van de invoering van het nieuwe leenstelsel te zijn uitgewerkt. Na de aankondiging van de hervorming van de studiefinanciering in 2012 is de doorstroom in 2013 en 2014 flink gestegen, tot ruim 31.000. Veel studenten wilden nog profiteren van de ‘oude’ studiefinanciering en zagen daarom af van een tussenjaar. Het gevolg van deze extra instroom was een sterke daling van de instroom in 2015, tot zo’n 28.000 studenten. Volgens het ministerie van OCW was dit een ‘boeggolfeffect’. Vanaf 2016 zou de instroom zich weer herstellen.

Tussenjaar
Uit de vandaag vrijgekomen cijfers blijkt dat deze voorspelling inderdaad is uitgekomen. In 2016 zijn bijna 30.000 mbo’ers doorgestroomd naar het hbo, een aantal dat vergelijkbaar is met 2012. Met name de indirecte instroom van mbo’ers in het hbo is gegroeid. Dat betekent dat meer mbo’ers een tussenjaar nemen, alvorens zij hun studie aan het hbo voortzetten.

Pabo
Er is ook goed nieuws over de mbo’ers die voor de Pabo kiezen. In 2016 is de instroom van mbo’ers in de Pabo met ruim 8% gestegen. Het aantal uitvallers is gedaald, van ruim 35% naar 27%. Het studiesucces van mbo’ers in de Pabo ligt nu gelijk aan dat van havisten (71%).

Later dit jaar komt het ministerie met een meer gedetailleerde analyse van de instroom in het hoger onderwijs. Klik hier voor een factsheet van de Vereniging Hogescholen.

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo gaat op en neer