Meer ruimte, meer variatie

Martijn Laurensen, docent Handel, Economie & Administratie, is genomineerd voor de titel ‘Leraar van het Jaar’. Aan de vooravond van de uitreiking maakt MBO-Today nader kennis met deze bevlogen docent.

Hij wilde zijn studenten net even streng toespreken omdat zij niet zaten op te letten, toen Martijn Laurensen, docent binnen het team Administratie, Secretarieel en Recht van ROC A12, de reden zag voor hun tanende aandacht: zijn klas was bezig hem op te geven voor de verkiezing van Mbo-Leraar van het Jaar. ‘Iemand stelde een vraag over het ambassadeurschap’, vertelt Martijn. ‘Vervolgens zag ik dat mijn studenten bezig waren iets in te vullen. Pas daarna viel het kwartje en heb ik hen maar hun gang laten gaan.’

Vraagstukken
Wat volgde was een ‘erg leuk proces’, aldus Martijn. Vooral de ontmoetingen met de overige genomineerden bleken waardevol. ‘We hebben elkaar gesproken, geluisterd naar elkaars pitches en hebben ook buiten de ontmoeting om contact. Daarnaast heb ik uitgebreid kunnen praten met enkele juryleden, waaronder Marloes, de winnares van vorig jaar. Je hebt het dan over allerlei vraagstukken. Erg interessant. Ik vind het ook belangrijk om als docent je invloed te laten gelden. Om mee te praten, mee te denken.’

Ruimte
Daar moet je dan wel ruimte voor krijgen, vindt Martijn. ‘Je moet sowieso de kans krijgen je te ontwikkelen. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van je docentschap, bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden op te doen of je op een andere manier te professionaliseren. Maar ook om het bedenken van nieuwe lesmethoden of nieuwe manieren om ICT in te zetten. Dat is erg belangrijk, want de ene student heeft andere (leer)behoeftes dan de andere. Er zijn bijvoorbeeld studenten die beter visueel leren of juist auditief. Door meer variatie aan te bieden en alternatieven aan te reiken, kun je beter tegemoet komen aan hun individuele wensen en behoeftes.’

Monopoly
Een van de manieren waarop Martijn het lesaanbod wil uitbreiden, is gamification. ‘Een jaar geleden kreeg ik samen met een collega het idee om een bedrijfseconomische variant op het bekende Monopoly te maken. We zijn inmiddels zover dat we in gesprek zijn met eventuele bouwers van het spel. Daarbij hebben we bewust gekozen voor een bordspel. We blijven dus weg bij het digitale. De reden hiervoor is dat onze studenten al voor de helft van hun lessen achter de pc zitten. Met het bordspel worden ze letterlijk geactiveerd: ze verschuiven zelf de pionnen. Het wordt volgens ons echt een mooie variatie op de huidige lesmethode. Waarbij je toch alle benodigde kennis en vaardigheden nodig hebt om het spelen: het is niet louter even een spelletje spelen.’

1-op-1
Meer variatie in lesmethodes betekent ook: niet alles louter klassikaal. ‘Je moet zeker ook individueel aan de slag met de student’, stelt Martijn. ‘Je kunt dan beter inspelen op de snelheid waarop iemand leert. Of de route die hij wil kiezen. Ongeveer 50% van mijn lessen is klassikaal, de overige 50% bestaat uit individuele begeleiding. Ik zou ook graag zien dat de tijd die we als docent of als studieloopbaanbegeleider besteden aan individuele gesprekken onder de urennorm vallen. Dergelijke gesprekken tellen nu niet mee, terwijl ze juist bijdragen aan de ontwikkeling van de student. De individuele aanpak vergroot de kwaliteit van het onderwijs. In mijn team hebben we dan ook afgesproken dat we iedere student in ieder geval elk twee weken 1-op-1 te spreken krijgen. Daar moet je natuurlijk wel ruimte voor maken. Of liever gezegd: krijgen!’
En als er dan ook nog tijd over is, dan ziet Martijn die graag besteed aan het verstevigen van de contacten met het bedrijfsleven. ‘Wij leiden op voor de beroepspraktijk. De vakdocenten in mijn team zijn ook allen stagebegeleider. Als wij van bedrijven horen dat bepaalde vaardigheden belangrijk zijn voor de beroepen waarvoor we opleiden, dan moeten we ervoor zorgen dat onze studenten die vaardigheden tijdens hun opleiding leren. Zaak dus om goed te luisteren en daarna aan het ontwikkelen te gaan!’

Op 7 oktober 2015 hoort Martijn tijdens het Lerarencongres in Den Bosch of hij de winnaar is. Zijn medegenomineerden zijn Shamelie Sitaram en Diederick de Vries.Bekijk hier het filmpje dat Leraar24 maakten voor de drie genomineerden.