Meer stages voor mbo’ers binnen de Rijksoverheid

Sinds 1 september heeft het ministerie van Onderwijs tien mbo-trainees aangesteld. De trainees hebben een ICT-diploma op niveau 4 en hebben een arbeidscontract van twee jaar. De Rijksoverheid heeft de ambitie om in de toekomst ook meer stagemogelijkheden te creëren voor mbo-studenten.

Vanuit de Tweede Kamer is vorig jaar de oproep gedaan om als Rijksoverheid meer werk te maken van stageplekken voor mbo-studenten. Wanneer er sprake is van een tekort aan stageplekken, zou de overheid het goede voorbeeld moeten geven. Als gevolg hiervan is het ministerie van Onderwijs nu een traineeprogramma gestart voor mbo-afgestudeerden. Sinds 1 september werken tien trainees met een ICT-diploma op niveau 4 voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De trainees hebben een arbeidscontract van 2 jaar. Ze doen werkervaring op en volgen een opleidingsprogramma.

Lessen

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Van Engelshoven aan het traineeprogramma nauwgezet te volgen. Ze wil de geleerde lessen verspreiden binnen de Rijksoverheid, zodat ook andere ministeries hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

Verbinding

Het Rijk wil de komende periode stagemogelijkheden beter onder de aandacht van mbo-studenten brengen. Via het vacatureplatform ‘werkenvoornederland‘ kunnen studenten zien welke stagemogelijkheden er binnen het Rijk zijn. Ook wil de Rijksoverheid vaker aanwezig zijn op bedrijvendagen van mbo-scholen. Het Rijk wil zo ‘een duurzame verbinding’ met mbo-studenten creëren.