Meerwaarde train-de-trainer examinering Welzijn en Zorg

Meerdere vliegen in één klap worden geslagen bij de cursus ‘Examineren van gedrag in de beroepspraktijk’ van het Consortium Beroepsonderwijs en de zorgopleiding van mboRijnland. Voor de kwaliteit van de examens en de samenwerking met het werkveld levert dit concept positieve effecten op. Een interview met Marjet Zorge, projectleider bij mboRijnland, en Marian Hoffer van Consortium Beroepsonderwijs.

‘Het begon in 2019 met een vraag van mboRijnland hoe zij mensen uit de praktijk beter konden scholen in het afnemen en beoordelen van de examens die studenten afleggen in de beroepspraktijk’, zegt Marian Hoffer. Wat vervolgens gebeurde is dat de afdeling Training en Advies een maatwerktraining voor docenten ontwikkelde en gaf in het toepassen van trainingsinstrumenten van het Consortium, zoals les- en filmmateriaal. Marjet Zorge: ‘Met als doel dat het Consortium onze docenten zo traint dat zij op hun beurt de mensen uit de praktijk kunnen trainen.’

Paar honderd

Die eerste maatwerktraining in 2019 werd een tweedaagse. Vijftien docenten van verschillende zorgopleidingen kregen toen hun training. Zo’n 250 beginnend examinatoren uit zorginstellingen, werkzaam in onder meer huisartsenposten, verzorgingstehuizen en op afdelingen voor steriele hulpmiddelen zijn vervolgens getraind. Marjet: ‘Najaar 2020 werd de tweede trainerspool vanwege Covid-19 een online variant voor nog eens 10 docenten met name van Welzijnsopleidingen. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben nog een kleine 70 mensen uit het werkveld een training over examinering van onze docenten gekregen, zodat het totaal op ruim 300 getrainde examinatoren ligt.’

Marian Hoffer gaf de eerste twee trainingen en zij kon gelijk al haar eigen praktijkervaring vanuit onderwijs en beroepspraktijk toepassen. ‘De training sluit heel goed aan op het niveau van praktijkopleiders en stagebegeleiders. In het werkveld spreken ze soms een heel andere taal en is de houding anders dan in het beroepsonderwijs. Maar je ziet het in de trainingen bij elkaar komen. Beide werelden voeren nu met elkaar het gesprek over de methode en het gebruik en komen zo tot elkaar bij de beoordeling van examens.’

Begrip

Dit is iets wat Marjet zeker herkent. ‘Docenten zijn zich er meer van bewust hoe de praktijk werkt en hoe hectisch het er in bijvoorbeeld de kinderopvang aan toe gaat. En bij de mensen uit de praktijk is er veel meer begrip over hoe onderwijs studenten opleidt en moet examineren volgens de wettelijke regels.’ Hier ontstaat gelijk de meerwaarde geeft ze aan. Want volgens Marjet is er nu een meer directe lijn met het werkveld. ‘Er is meer onderlinge kennisuitwisseling en interactie met casussen en voorbeelden. En wat tevens speelt is dat mboRijnland met andere scholen de ervaringen van de trainingen aan de beroepspraktijk uitwisselt. Een mooie bijvangst’, aldus de projectleider.

Terugkomend op de train de trainer vertelt Marjet wat dit nog meer voor mboRijnland oplevert. ‘Doordat we docenten betrekken bij de praktijksituaties en ze daarna in gesprek zijn gegaan met het werkveld over beoordeling van gedragsexamens hebben wij nu een grote trainerspool gekregen; in totaal 320 mensen in het werkveld zijn getraind, vooral in de zorg. Dadelijk starten we ook met de (online) trainingen bij welzijn.’

Kwaliteit

‘Maar dat niet alleen, want zo zijn we ook beter gaan voldoen aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie. Logisch, want mboRijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de examens en hoe de beoordeling door de examinatoren ervan verloopt’, zegt Marjet. Is er dan nog een andere meerwaarde? ‘Ja’, roept ze duidelijk. ‘Onze visie is dat elk team een docent heeft of krijgt die beginnend examinatoren uit het werkveld kan trainen. Liefst meer docenten nog. En die staan in direct contact met de ruim 2.000 zorginstellingen, -organisaties en -tehuizen in onze regio. Die lijntjes worden hierdoor steeds  korter, zodat we nu ook flexibeler op stagesituaties in de regio kunnen anticiperen.’

Zo snijdt het mes aan meerdere kanten oftewel worden meerdere vliegen in één klap gevangen. ‘Alles gebeurt bij mboRijnland zodat er een optimaal leerklimaat ontstaat voor de student. Dat we nu tevens kortere lijnen met het Consortium hebben, is een bijvangst die het nog leuker maakt om goed onderwijs te maken en examens hierbij op een goede manier te gebruiken’, zo besluit Marjet.