Michiel Scheffer gaat toezien op kwaliteitsafspraken

De Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie die de voortgang van de kwaliteitsafspraken in het mbo gaat bewaken. Binnen de provincie Gelderland is Scheffer (53) verantwoordelijk voor economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Volgens het nieuwe bestuursakkoord tussen de mbo-sector en het ministerie van Onderwijs moet iedere school nog dit jaar een eigen kwaliteitsagenda opstellen. Deze agenda vloeit voort uit de strategische agenda van de school en komt tot stand in nauwe samenwerking met het regionale werkveld. Naast de eigen agenda moet iedere school ook plannen ontwikkelen rond drie landelijk geformuleerde speerpunten. Het gaat om de onderwerpen kwetsbare jongeren, gelijke kansen en arbeidsmarktrelevant opleiden. De eigen kwaliteitsagenda vormt de basis voor een afzonderlijke afspraak tussen de mbo-school en het ministerie.

Commissie
Een onafhankelijke commissie wordt verantwoordelijk voor de beoordeling en monitoring van de kwaliteitsplannen. Het is de bedoeling dat deze commissie tevens verantwoordelijk wordt voor de beoordeling van de plannen uit het Regionaal Investeringsfonds. Vandaag werd bekend dat minister Van Engelshoven Michiel Scheffer, in Gelderland gedeputeerde voor onderwijs en arbeidsmarkt, heeft benoemd tot voorzitter van de commissie. In de Gelderlander zegt Scheffer dat hij het als zijn belangrijkste taak ziet om jongeren weer trots te maken op het mbo: ‘Die trots is verdwenen en die moet terugkeren. Je wordt opgeleid voor prachtige beroepen.’

Technische beroepen
Volgens Scheffer is het belangrijk dat meer jongeren worden opgeleid in technische beroepen. Op dit moment zijn er te veel opleidingen voor beroepen waar weinig werk in is. ‘Administratieve opleidingen bijvoorbeeld. Veel werk zal verdwijnen doordat het geautomatiseerd wordt,’ aldus Scheffer. Samenwerking tussen bedrijven en scholen is in zijn ogen cruciaal. De Achterhoek is volgens hem een goed voorbeeld van een regio waar die samenwerking al bestaat. Scheffer: ‘De mbo-scholen moeten zich sterker op de regio’s richten. Dit bestuursakkoord geeft scholen de ruimte om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de snel veranderende vraag van het bedrijfsleven. In de regio maken we samen werk van het vakonderwijs van de toekomst.’

De onafhankelijke commissie wordt de opvolger van MBO in Bedrijf, de organisatie die scholen bij de huidige kwaliteitsafspraken ondersteunt. MBO in Bedrijf blijft tot begin 2019 verantwoordelijk voor de monitoring van de huidige kwaliteitsafspraken en van de verbeterplannen beroepspraktijkvorming. Programmamanager van MBO in Bedrijf is Hans van Nieuwkerk. Hij wordt bijgestaan door een zeskoppig team.