Minder uitval mbo’ers in eerste jaar hbo

De uitval van mbo-studenten in het eerste jaar van het hbo daalt de afgelopen jaren licht: van ruim 23% in 2013 naar zo’n 20,5% in 2015. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

Het aandeel mbo’ers dat binnen drie jaar uitvalt is wel toegenomen. Van de eerstejaars die in 2009 startten, was na drie jaar ongeveer 29% uitgevallen. Dat percentage is gestegen tot ruim 31% bij de studenten die instroomden in 2013. Zorgwekkend is de hoge uitval onder niet-westerse mannelijke allochtone mbo’ers. Voor het cohort 2013/2014 ligt die uitval na drie jaar op ruim 40%.

Wisselen
Het komt ook regelmatig voor dat hbo-studenten na hun eerste jaar wisselen van studie. Het aandeel wisselaars onder mbo-gediplomeerden is de laatste jaren licht gedaald tot zo’n 15% in 2015. Door de daling van zowel de uitval als de wisselaars is het totale percentage blijvers (studenten die het eerste jaar niet wisselen van opleiding of uitvallen) in 2015 toegenomen tot zo’n 67%. Ook hier valt op dat eerstejaars met een niet-westerse achtergrond beduidend vaker wisselen dan autochtone studenten. Van de mannelijke mbo-gediplomeerden met een migrantenachtergrond verlaat zelfs meer dan de helft van de eerstejaars de oorspronkelijke hbo-opleiding (via uitval of wissel).

Studiesucces
Wat studiesucces hebben de mbo-gediplomeerden zich laten inhalen door de havisten. Na vijf jaar heeft 44% van de mbo-gediplomeerden en 46% van de havisten het hbo-diploma. Voorheen presteerden mbo’ers juist beter dan havisten. Ook na acht jaar presteren havisten nu beter dan mbo-gediplomeerden (70% versus 63%).

Pabo
Verder valt op dat de uitval in het eerste jaar van de pabo-opleiding sterk afneemt (van ruim 18% naar een kleine 11%). Sinds de invoering van de toelatingstoetsen in 2015 schrijven veel minder studenten zich in voor de pabo. De MBO Raad en de Vereniging Hogescholen verzorgen via het project ‘Goed voorbereid naar de pabo’ het ondersteuningsaanbod om havisten en mbo-studenten te helpen bij de toelatingstoetsen.

Lees ook: Mbo’ers doen het goed op het hbo